แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 63) สำหรับผู้ปกครอง
เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จากนักเรียน และผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนในการเรียนออนไลน์ และนำข้อมูลมาสรุปผลของกิจกรรมต่อไป
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดให้มีการเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดเรียน โดยใช้สื่อที่คุณครูแต่ละรายวิชาจัดทำขึ้นในรูปแบบของวีดิทัศน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน google classroom
ชื่อ - นามสกุล นักเรียน *
เลขประจำตัว *
ชั้น *
1. การเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom มีความสะดวก และสามารถใช้งานได้ง่าย *
2. ท่านได้รับประโยชน์ด้านเนื้อหาของบทเรียน จากการเรียนออนไลน์ ที่ทางโรงเรียนจัดบริการวิชาการให้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) *
3. ท่านสามารถปรับตัว และมีความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อการเรียนออนไลน์ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต เป็นต้น *
4. รูปแบบการสอนออนไลน์ของทางโรงเรียน ทำให้ท่านมีความสนใจ และความกระตือรือร้นในการเรียนออนไลน์ *
5. ท่านมีความพึงพอใจ โดยภาพรวม ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Saint Dominic School. Report Abuse