Líonra Leitir Ceanainn: Eagraíochtaí agus Grúpaí Pobail // Organisations and Community Groups
Cuireadh an suirbhé seo le chéile ag Líonra Leitir Ceanainn mar chuid de Phróiseas Pleanála Teanga. Ba mhaith linn eolas a bhailiú ar stad-reatha na Gaeilge sa cheantar faoi láthair. Pléitear le gach eolas a chuirtear chugainn de réir dea-chleachtas cosanta sonraí. // This survey has been put together by Líonra Leitir Ceanainn as part of a Language Planning Process. We would like to collect information on the current status of the Irish language in the area. All information received by us is dealt with according to data protection best practice.
1. Scríobh ainm na heagraíochta mar atá sí cláraithe agaibh le do thoil. // Please write down the name under which the organisation is registered.
Your answer
2. Cé mhéad duine ar fad atá fostaithe san eagraíocht (cuir uimhir in achan bhosca le do thoil)? / How many people in total are employed in the organisation (please write a number in every box)?
1
2 - 5
6 - 10
>10
Daoine lánaimseartha // Full-time employees
Daoine páirtaimseartha // Part-time employees
Daoine deonacha // Voluntary workers
Iomlán // Total
3. Cuir tic sa bhosca is fearr a dhéanann cur síos ar obair d'eagraíochta. // Tick the box that best describes the work of your organisation.
4. Cé a thugann maoiniú don eagraíocht seo? // Where does this organisation get its funding?
5. Cén aoisghrúpa daoine a mbíonn an eagraíocht seo ag plé leo go príomha? // In what age group are the people with whom this organisation primarily deals?
6. Cuir tic sa bhosca is fearr a dhéanann cur síos ar an eagraíocht seo agatsa :/ Please tick the box that best describes your organisation:
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cinnteacht. Report Abuse