แบบสอบถามความพึงพอใจและการบอกต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเมื่อเข้าเยี่ยมชม www.เที่ยวตะวันออก.com
ร่วมตอบแบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์ www.เที่ยวตะวันออก.com เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: สำหรับข้อเสนอแนะที่โดนใจ ทาง www.เที่ยวตะวันออก.com มีของที่ระลึกให้ท่านละ 1 ชิ้น จำนวน 300 รางวัล

กติกา
1.ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องเคยใช้บริการเว็บไซต์ www.เที่ยวตะวันออก.com
2.ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต์ทุกข้อที่กำหนด
3.สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะกรรมการคัดเลือกจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ต่อเว็บไซต์
6.หากตรวจพบว่าผู้โหวตท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
7.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8.ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.เที่ยวตะวันออก.com จะต้องติดต่อท่านตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบสำรวจสอบความพึงพอใจ เพื่อยืนยันตัวตน หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
1.1 ชื่อ-สกุล *
Your answer
1.2 เบอร์ติดต่อ *
Your answer
2. เพศ *
3. อายุ *
4. อาชีพ *
5. ระดับการศึกษา *
6. ท่านรู้จัก เว็บไซต์เที่ยวตะวันออก.com จากช่องทางใด *
7. เว็บไซต์ เที่ยวตะวันออก.com มีข้อมูลท่องเที่ยวภาคตะวันออกที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน *
8. เว็บไซต์ เที่ยวตะวันออก เป็นสื่อกลางให้ท่านอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการท่องเที่ยวก่อนการตัดสินใจเดินทางมายังภาคตะวันออก มากน้อยเพียงใด
9. เว็บไซต์ เที่ยวตะวันออก.com มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวมายังภาคตะวันออก มากน้อยเพียงใด *
10. หลังจากที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เที่ยวตะวันออก.com แล้ว ท่านเกิดความต้องการเดินทางไปยังจังหวัดใดในภาคตะวันออก เพราะเหตุใด *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service