Mám zájem o kurz Vnučky
Kurz Vnučky je setkání babiček a jejich vnuček ve věku 7 - 12 let. Čeká vás společné povídání, tvoření, procházky v přírodě, hry a cvičení. Jsou to právě babičky, jejíchž rolí je předat vnučkám moudrost generací žen před nimi a umožnit jim poznat své kořeny "z první ruky". Program je pestrý a zahrnuje různé typy aktivit uvnitř i venku. Nabídneme vám spoustu impulsů pro vzájemné sdílení a společné tvoření. Pokud se obáváte mluvení před skupinou, nebojte se, nebudeme vás nutit. Čas na kurzu Vnučky je věnován především dvojici babička - vnučka a chceme, abyste si jej užily v pohodě a takovém soukromí, jaké si samy nastavíte.

Toto setkání prozatím nemá termín. Jakmile bude dostatek zájemkyň, budeme společně hledat pro vás nejvhodnější termín.
Jméno a příjmení babičky
Your answer
E-mail
Your answer
Telefon
Your answer
Jméno a příjmení vnučky
Your answer
Věk vnučky
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pro účely plnění povinností dle GDPR potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez něj není možné vaši přihlášku evidovat, jelikož nemůžeme zpracovat vaše osobní údaje. Proto vás žádáme o vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Mokoša, z. s., a subjekty, který budou postoupena tato práva s ohledem na organizaci workshopu, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Bez udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů není možné zasílat informace o setkání. Udělený souhlas jde kdykoli odvolat.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy