การประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560"
โปรดกรอกรายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ (นักเรียนที่นำเสนองานวิจัย จำนวน 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน)

*** โดยข้อมูลนี้จะใช้ในการติดต่อและทำใบเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมฯ ***

ชื่อ - นามสกุล นักเรียนคนที่ 1
โปรดระบุคำนำหน้า เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว
Your answer
ระดับชั้น
ระบุระดับชั้นของนักเรียน ตามรายละเอียดในใบสมัครที่ส่งในครั้งแรก
ชื่อ - นามสกุล นักเรียนคนที่ 2
โปรดระบุคำนำหน้า เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว
Your answer
ระดับชั้น
ระบุระดับชั้นของนักเรียน ตามรายละเอียดในใบสมัครที่ส่งในครั้งแรก
ชื่อ - นามสกุล นักเรียนคนที่ 3 (ถ้ามี)
โปรดระบุคำนำหน้า เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว
Your answer
ระดับชั้น
ระบุระดับชั้นของนักเรียน ตามรายละเอียดในใบสมัครที่ส่งในครั้งแรก
ชื่อ - นามสกุล ครูที่ปรึกษา
โปรดระบุคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Your answer
Email
Your answer
ชื่อโรงเรียน
Your answer
ที่อยู่โรงเรียน
โปรดระบุ เลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ
Your answer
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน
Your answer
เบอร์โทรสารโรงเรียน
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms