CAMPUS HOCKEY FEM
Del 29 de juliol al 3 d'agost / Del 29 de julio al 3 de agosto
Email address *
DADES DE LA JUGADORA / DATOS DE LA JUGADORA
Nom /Nombre (jugadora) *
Your answer
Cognoms/Apellidos (jugadora) *
Your answer
Data naixement /Fecha nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
Club actual *
Your answer
Categoría on ha jugat aquest any? / ¿Categoría donde ha jugado este año? *
Your answer
Posición *
Sap nedar? / ¿Sabe nadar? *
Talla samarreta / Talla camiseta *
Talla pantaló / Talla pantalón *
Data d'arribada / Fecha de llegada *
DADES MÈDIQUES / DATOS MÉDICOS
CIF, Targeta Sanitària / Tarjeta Sanitaria
Your answer
Malalties / Enfermedades
Your answer
Al.lèrgies / Alérgias
Your answer
DADES PARE, MARE O TUTOR LEGAL / DATOS PADRE, MADRE O TUTOL LEGAL
Nom / Nombre
Your answer
Cognoms / Apellidos
Your answer
Email
Your answer
Telèfon 1 / Teléfono 1
Your answer
Telèfon 2 / Teléfono 2
Your answer
NIF
Your answer
Adreça / Dirección
Your answer
C.P
Your answer
Població / Localidad
Your answer
Provincia
Your answer
País
Your answer
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
AUTORITZO, com a pare, mare ó tutor a participar en el CAMPUS EXPERIENCE FEM 2019 que es realitzarà en Vila-sana del 29 de juliol al 3 d'agost del 2019. Així mateix, ja que el dret a la propia imatge està reconegut en l’artícle 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 15/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar de la propia imatge. AUTORITZO a que la imatge del meu fill/a abans anomenat/ada pugui aparèixer en fotos corresponents a les activitats organitzades per el campus i publicades en les pàgines web o llocs relacionats amb el nostre campus, en enregistraments destinats a difusió pública no comercial i en fotos per revistes o publicacions relacionades en aquest àmbit. Per a que així consti donc conformitat a aquest formulari adjuntant:

AUTORIZO, como padre, madre o tutor a participar en el CAMPUS EXPERIENCE FEM 2019 que se realizará en Vila-sana del 29 de julio al 3 de agosto del 2019. Así mismo, ya que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la ley orgánica 15/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de la propia imagen. AUTORIZO a que la imagen de mi hijo/a antes nombrado/a pueda aparecer en fotos de las actividades organizadas por el campus y publicadas en las paginas web o lugares relacionados con nuestros campus, en registros destinados a difusión publica no comercial y en fotos para revistas o publicaciones relacionadas en este ámbito. Para que así conste doy conformidad a este formulario adjunto:
Com a pare, mare o tutor autoritzo: / Como padre, madre o tutor
Observacions / Observaciones
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy