แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
(Customer Satisfaction Survey)
ตามที่หน่วยงานของท่านได้ให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในการนี้เพื่อให้การบริการของบริษัทยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามที่แนบมา หรือ ผ่านเว็บไซต์
https://docs.google.com/a/uaeconsultant.co.th/forms/d/e/1FAIpQLSfc_7CRPE6HHNypcAcvU4lK2lRxONPX3lwMhool9rSPvYKInQ/viewform
ซึ่งทุกความคิดเห็นของท่าน บริษัทฯ จะเก็บเป็นความลับเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการแก่ท่านตลอดไป

Thank you for placing your confidence in United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE) We value your trust in our company and we strive to improve our services level. To continue to improve our service level by filling out this survey, you can help us to better serve you.
We consequently, would appreciate your cooperation in filling out this Customer Satisfaction Survey or via website https://docs.google.com/a/uaeconsultant.co.th/forms/d/e/1FAIpQLSfc_7CRPE6HHNypcAcvU4lK2lRxONPX3lwMhool9rSPvYKInQ/viewform
All information will be kept confidential and will be used to improve our service in line with customer needs. UAE would like to thank you for your continued support and we look forward to serving you in the future.การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
(Marketing and Customer Services)
โทร (Tel.) 0 2763 2880
โทรสาร (Fax.) 0 2763 2800
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of uaeconsultant.com. Report Abuse