Cens d'Espais de formació de Circ - Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC)

Des de la Comissió de Formació de Circ de l’APCC impulsem la creació d’un Cens d’espais de formació de circ. Tot i el gran nombre i varietat de propostes formatives en circ a Catalunya, i tal com ja recull el II Pla integral del circ, falten dades concretes i actuals sobre els espais que oefereixen formació de circ a Catalunya.

OBJECTIUS
• Identificar i conèixer els espais que ofereixen formació de circ a Catalunya
• Fer difusió de tots aquests espais
• Facilitar la comunicació, la relació i la cohesió entre els espais de circ i fer xarxa
• Crear un directori d’espais de circ i fer-ne difusió entre la comunitat educativa i el públic en general.
• Fer un anàlisi de les realitats, fortaleses i mancances dels espais


  Dades generals del centre

  *Aquestes dades estaran visibles en el Directori d'espais de circ, inclòs en la web de l'APCC.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informació del centre en relació al circ

  Les 3 primeres preguntes (Definició del centre, tipus de formació i disciplines) estaran visibles en el Directori d'Espais de Formació de Circ. La resta d'informació no serà visible al públic, però serà molt útil per fer un informe.
  This is a required question
  This is a required question
  Circomotrocitat (3-6 anys)
  Escola infantil (6-12 anys)
  Escola juvenil (12-16 anys)
  Tallers exteriors
  Formació d'adults
  Circ social
  Formació de formadors
  Formació continuada i reciclatge
  Altres
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Descripció de l'espai físic on es fa la formació de circ

  Respondre les preguntes del següent apartat és opcional i en cap cas aquesta informació serà feta pública ni apareixerà en el Directori d'Espais de Formació de Circ. Tot i així, us preguem que, en la mesura del possible, l'ompliu ja que serà molt útil per fer un informe i detectar mancances.
  This is a required question
  This is a required question
  Sala 1
  Sala 2
  Sala 3
  Sala 4
  Please enter one response per row

  Anàlisi del finançament del centre

  Respondre les preguntes del següent apartat és opcional i en cap cas aquesta informació serà feta pública ni apareixerà en el Directori d'Espais de Formació de Circ. Tot i així, us preguem que, en la mesura del possible, l'ompliu ja que serà molt útil per fer un informe i detectar mancances.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Anàlisi del projecte del centre

  Respondre les preguntes del següent apartat és opcional i en cap cas aquesta informació serà feta pública ni apareixerà en el Directori d'Espais de Formació de Circ. Tot i així, us preguem que, en la mesura del possible, l'ompliu ja que serà molt útil per fer un informe i detectar mancances.

  Anàlisi del projecte del centre

  Respondre les preguntes del següent apartat és opcional i en cap cas aquesta informació serà feta pública ni apareixerà en el Directori d'Espais de Formació de Circ. Tot i així, us preguem que, en la mesura del possible, l'ompliu ja que serà molt útil per fer un informe i detectar mancances.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question