Teknisk Fysik och Teknisk Matematiks besöksdag

Anmälan är nu stängd. För mer info maila frek@ftek.se eller gå in på någon av våra sidor pluggafysik.se och pluggamatematik.se