BROUMOVSKÁ KLÁVESA/ BROUMOV KEY 14. - 16. 05. 2021
11. ročník Mezinárodní klavírní soutěže pro mladé klavíristy/ X1. edycja Międzynarodowego konkursu pianistycznego młodych pianistów/ 11th year of an International competition for young pianists.

Soutěžní poplatek / Opłata konkursowa / Registration Fee:
do 23. dubna 2021 - 990 Kč / do 23. 4. 2021 - 990 CZK / until 23rd April 2021 - 990 CZK
do 3. května 2021 - 1290 Kč / do 3. 5. 2021 - 1290 CZK / until 3rd May 2021 - 1290 CZK

Soutěžní poplatek je možné zaplatit buď na místě, nebo na účet 204271558/0600. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo účastníka.
Opłatę konkursową można uiścić ma miejscu lub przelewem na rachunek bankowy:
IBAN: CZ 69 0600 0000 0002 0427 1558, BIC: AGBACZPP
You can pay the registration fee after arrival or before arrival via this account:
IBAN: CZ 69 0600 0000 0002 0427 1558, BIC: AGBACZPP
Příjmení/ Nazwisko/ Surname *
Jméno/ Imię/ Name *
Soutěžní kategorie/ Kategorie konkursowe/ Competition category
Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk ke dni 14.5.2021. /Dla kategoryzacji jest krytyczny wiek w dniu 14.maja 2021 roku. / For categorization is critical age on the date of May 14, 2021.
Clear selection
Datum narození/ Data urodzenia/ Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Bydliště (ulice, město, PSČ)/ Adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy)/ Address (street, city, ZIP code) *
E-mail *
Telefonní číslo/ Telefon/ Phone *
Jméno zákonného zástupce/ Imię i nazwisko opiekuna prawnego/ Parent's Name *
Telefonní číslo zákonného zástupce/ Telefon opiekuna prawnego/Parent's Phone *
Jméno a příjmení učitele/ Imię i nazwisko nauczyciela/ Teacher's Name *
Škola/ Szkoła/ School *
Soutěžní repertoár/ Repertuar konkursowy/ Repertoire *
Fakturační údaje/ Dane do fakturowania/ Billing Information
Vyplňte pouze pokud požadujete fakturu za soutěžní poplatek/ Wypełnij tylko, jeśli potrzebujesz faktury za opłatą/ Fill in only if you require an invoice for a fee.
Ubytování/ Zakwaterowanie/ Accommodations
Pro ubytování v broumovském klášteře prosím kontaktujte dumhostu@klasterbroumov.cz. Seznam dalšího doporučeného ubytování najdete zde:https://drive.google.com/open?id=1lYYJixMweS200XI3GqnVBPwaOWvBPycY nebo hledejte na booking.com / Jeśli chcesz pozostać w klasztorze Broumov, napisz do dumhostu@klasterbroumov.cz. Listę zalecanych noclegów można znaleźć tutaj: https: //drive.google.com/open? Id = 1lYYJixMweS200XI3GqnVBPwaOWvBPycY lub wyszukaj na booking.com/ For accommodation in Broumov Monastery please contact dumhostu@klasterbroumov.cz. You can find a list of recommended accommodation here: https: //drive.google.com/open? Id = 1lYYJixMweS200XI3GqnVBPwaOWvBPycY or search on booking.com/ Jeśli chcesz pozostać w klasztorze Broumov, napisz do dumhostu@klasterbroumov.cz. Listę zalecanych noclegów można znaleźć tutaj: https: //drive.google.com/open? Id = 1lYYJixMweS200XI3GqnVBPwaOWvBPycY lub wyszukaj na booking.com
Směrnice GDPR/ Dyrektywa GDPR/ GDPR directive *
Dotazy/ Pytania/ Questions
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy