АНКЕТНА КАРТА ЗА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В IV ЕГ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“ – ГР. ВАРНА
Уважаеми родители,
Вашето мнение е важно за нас. Отговорите Ви ще помогнат да се подобри качеството на образователния процес в IV EГ.
Име, Фамилия *
Your answer
В кой клас е детето ви? *
Your answer
Запознат/а ли сте с правилника на училището или други документи и наредби, свързани с организацията на учебния процес или реда в училище? *
Считате ли, че училището насърчава, подкрепя и мотивира Вашето дете да постига по-добри резултати в учебната дейност? *
Считате ли, че училището насърчава, подкрепя и мотивира Вашето дете да се развива допълнително чрез извънкласни занимания? *
Считате ли, че организацията на учебния процес (начин на преподаване на материала, начин на изпитване, задаване на домашни работи) удовлетворява потребностите на Вашето дете? *
Според Вас, в училището детето Ви научава ли неща, които ще бъдат важни в живота и за заниманията му в бъдеще? *
Колко често през миналата учебна година имахте личен контакт с класния ръководител на Вашето дете? *
Колко често през миналата учебна имахте личен контакт с преподаватели на Вашето дете? *
В колко родителски срещи взехте участие през тази учебна година? *
Знаете ли към кого да се обърнете, ако смятате, че детето Ви има проблеми в училище? *
Според Вас, достатъчни ли са личните Ви контакти с класния ръководител и преподавателите? *
Считате ли, че училището осигурява подходяща среда за учебния процес (учебни помещения, подходящи мебели, учебни помагала) *
По какъв начин взехте участие в деня на отворените врати в гимназията на 04.06.2019 г. *
Не съм взела участие в деня на отворените врати поради: *
Your answer
Как оценявате деня на отворените врати? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of IV EG "Frederic Joliot-Curie". Report Abuse