แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
(สำหรับนักเรียนตอบ)
Email address *
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา แก้ไข และเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่เข้ารับการศึกษา

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้.-

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน *
5
4
3
2
1
พร้อมที่จะให้คำแนะนำ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน
มีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียน
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน
มีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านการเรียน, จริยธรรม และด้านอื่นๆ
ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้เรียน
ให้การแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ของ รร.ส.สส.
ผู้เรียนทราบหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy