แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องมารีน บอลรูม โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
จัดโดย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เทศบาล/อบต./อบจ
Your answer
ที่อยู่สำนักงาน
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
.โทรสาร
Your answer
ขอลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา(ระบุ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ได้หลายคนตามต้องการ)
Your answer
1.ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว กรุณาชำระค่าลงทะเบียนคนละ 2,400 บาท / คน โดยชำระค่าด้วยการโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุงไทย สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เลขที่ บัญชี 962-0-10655-5 ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และส่งสำเนาการโอนเงิน PAY-INSLIP พร้อมแบบตอบรับได้โดยตรงที่ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ถนนผังเมืองบัญชา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000และทางโทรสารหมายเลข 0-4371-1504 หรือทาง อีเมล์ E-Mail:wipaphan_aom@hotmail.com และโปรดนำสำเนาการโอนเงินมาเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ จุดรับลงทะเบียน 2.ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯกรุณาติดต่อจองห้องพักด้วยตัวเอง 3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลข 0-4374-0826ต่อ 303 และ 081-580-8425
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms