Test z lekcie 5
Tréningový test pre učiacich sa.
1. Ktoré druhy zeleniny sa striedajú v rámci osevného postupu?
1 point
2. Podľa čoho je pomenovaný štvorhonový zeleninársky osevný postup?
1 point
3. Aké vlastnosti rastlín okrem ich zaradenia do čeľade treba ešte rešpektovať?
1 point
4. Ako rozlišujeme druhy zeleniny podľa osevného sledu?
1 point
5. Ako sa dá charakterizovať pestovanie zeleniny v zmiešaných kultúrach?
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service