แบบประเมินความพึงพอใจจัดกิจกรรม Let’s speak ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
เพศ *
ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม Let’s speak
5
4
3
2
1
นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง
นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูด
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์
กิจกรรมทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีความเพลิดเพลินใจขณะทำกิจกรรม
ระยะเวลาของการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม
คุณครู/บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
รูปแบบการทำกิจกรรมโดยรวมมีความเหมาะสม
ตัวอย่างประโยค/หัวข้อในการสนทนา มีประโยชน์ เหมาะสม สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
ความคิดเห็นอื่นๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
สิ่งที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service