Atviras kvietimas Galerijai 101 (Open Call for Gallery 101)
Atviras kvietimas teikti paraiškas parodoms ir renginiams 2017/2018 m. VDU Menų galerijoje 101. Užpildykite anketą, ir vizualinę medžiagą siųskite adresu galerija101@gmail.com iki 2017 m. rugsėjo 17 d.

Galerija atkreipia dėmesį, kad atrinktiems projektams negarantuoja finansinių išteklių suteikimo.

Kontaktai:
galerija101@gmail.com
+37061347187
facebook.com/galerija101
Muitinės g. 7, Kaunas

Vytauto Didžiojo universiteto menų galerija 101 yra tarp-akademiniame kontekste įsikūrusi erdvė, skatinanti jungiamiuosius šiuolaikinio meno procesus ir taikanti skirtingas strategijas: edukacines, vizualiasias, performatyvias, (pa)tyrimines… Galerija pristato Lietuvos ir užsienio šalių menininkų kūrybą personalinėse ir grupinėse parodose, bei kitais šiuolaikybės akumuliacijos formatais. Koncepcinės galerijos kryptys: šiuolaikybė, performatyvumas, edukacija ir mediacija.

Kasmet rudenį skelbiamas atviras kvietimas norintiems surengti ar dalyvauti galerijos kuruotose parodose, taip pat priima paraiškas renginiams neterminuotai. 101 ilsisi liepos, rugpjūčio ir sausio mėnesiais.

VDU menų galerija 101 įkurta 2008 metais ir iki 2014-tųjų veikė adresu Laisvės al. 53. Šiuo metu galerija įsikūrusi VDU Menų fakulteto patalpose Muitinės g. 7, Kaune. Nuo 2017 metų rudens sezono galerijai vadovauti pradėjo kuratorė, meno vadybininkė ir mediatorė Vaida Stepanovaitė.


EN

Open call for exhibitions and events in 2017/2018 at the VMU Arts gallery 101. Fill application and send visual material to galerija101@gmail.com till September 17, 2017.

The gallery wants to make notice that financial support for selected projects is not guaranteed.

Contacts:
galerija101@gmail.com
+37061347187
facebook.com/galerija101
Muitines st. 7, Kaunas, Lithuania

Vytautas Magnus University Arts Gallery 101 is a space located in-between-academic context, with a goal to induce connecting practices of contemporary art by using different strategies: educational, visual, performative, experiential, research… The gallery presents creative work of Lithuanian and foreign artists in solo and group shows, as well as in other contemporaneity accumulative formats. Conceptual directions are: contemporaneity, performativity, education and mediation.

Every autumn the gallery issues an open call for exhibitions, and accepts proposals for events throughout the season. The gallery is closed in July, August and January.

VMU Arts Gallery 101 was established in 2008 and till 2014 operated in Laisves av. 53. Now it is located in VMU Arts Faculty Muitines st. 7 in Kaunas. From Autumn season 2017 a curator, art manager and mediator Vaida Stepanovaitė took the position of the gallery’s Director.

Teikėjo vardas, pavardė ir kontaktai (el. paštas, tel. nr., gyv. miestas) // Applicant’s name, surname and contacts (email, phone number, current city and country)
Your answer
Parodos/renginio pavadinimas ir aprašymas (iki 1 psl.) // Title and description of exhibition/event (up to 1 page)
Your answer
Parodos/renginio dalyviai (menininkai, kuratoriai) // Participants of the exhibition/event (artists, curators)
Your answer
Kūrinių sąrašas (pavadinimas, technika, dydis) // List of artworks (title, technique, size)
Your answer
Pageidaujamas parodos/renginio laikas ir trukmė (galerija nedirba sausio, liepos, rugpjūčio mėn.) // Preferable time and duration of the exhibition/event (gallery is closed in January, July, August)
Your answer
Reikiama patalpa ir plotas // Required size of the space
Captionless Image
Your answer
Reikiama techninė ir kita įranga, bei kiti resursai // Required technical and other equipment, and other resources
Your answer
Turima techninė ir kita įranga, bei kiti resursai // Required technical and other equipment, and other resources
Your answer
Prašome atsiųsti kūrinių nuotraukas, pavadintas pagal kūrinių sąrašą ir visų dalyvių CV adresu galerija101@gmail.com // Please send pictures of artworks named according to the list of artworks and participants’ CVs to galerija101@gmail.com
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms