Permohonan Keahlian Persatuan Perubatan Islam Malaysia (IMAM)

Borang yang lengkap diisi akan di proses
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dengan hormatnya saya memohon untuk menjadi ahli Persatuan Perubatan Islam Malaysia (IMAM). Saya akan patuh kepada perlembagaan IMAM dan lain-lain peraturannya. Saya juga akan memperjuangkan cita-cita mulia IMAM.Saya mengakui segala maklumat berikut adalah benar.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question