پرسشنامه بررسی عوامل تخلفات ساختمانی و راهکارهای کاهش آن در استان خراسان جنوبی
در صورت امکان پرسشنامه توسط کلیه عوامل مرتبط با پیشگیری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهردرای تکمیل شود.
*** از این که وقت خود را در اختیار ما می گذارید بسیار سپاسگزاریم. ***
Sign in to Google to save your progress. Learn more
نام سازمان: *
سمت تکمیل کننده پرسشنامه: *
1-روند وقوع تخلفات ساختمانی در 5 سال اخیر چگونه است؟ *
2-سه مورد از مهمترین تخلفات رسیدگی شده درپنج سال اخیر به ترتیب از بیشترین به کمترین فراوانی را مشخص کنید:
موارد زیر بر اساس نتایج تحقیقات محققین در سایر استانها درج شده....... *** در هر ستون فقط یک گزینه انتخاب شود***
مورد اول
مورد دوم
مورد سوم
احداث بنا بدون پروانه
احداث بنا مازاد بر پروانه
تراکم اضافی
سطح اشغال بیش از مقدار مجاز
تجاوز به معبر
عدم رعایت عقب نشینی جانبی
عدم استحکام بنا
تغییر کاربری
عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن
تخلف مهندسان ناظر
عدم رعایت اصول بهداشتی
سایر
Clear selection
3-پنج مورد از مهمترین عوامل تخلفات ساختمانی در محدوده خدماتی شهرداری را به ترتیب اولویت مشخص کنید:
موارد زیر بر اساس نتایج تحقیقات محققین در سایر استانها درج شده........ *** در هر ستون فقط یک گزینه انتخاب شود***
مورد اول
مورد دوم
مورد سوم
مورد چهارم
مورد پنجم
عدم آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات شهرسازی
وضیعت اقتصادی ضعیف شهروندان
ناکارآمدی قوانین و عدم بازدارندگی آنها
عدم نظارت دقیق مهندسان ناظر ساختمان
عدم برخورد قاطع و به موقع شهرداری با تخلفات ساختمانی
ضعف ارگان های دولتی در محافظت از اراضی و املاک تحت مالکیت
مقرون به صرفه بودن سود اقتصادی ناشی از تخلفات ساختمانی نسبت به جریمه آن
عدم اطلاع رسانی مناسب شهرداری ها در زمان صدور پروانه به شهروندان
ناسازگاری ضوابط طرح های توسعه ای شهری با واقیعت
طولانی بودن روند صدور پروانه
عدم نظارت صحیح بر ساخت و سازهای شهری توسط شهرداری
اتکای شهرداری ها به منابع درآمدی ناشی از جریمه تخلفات ساختمانی
عدم تعیین وضیعت اراضی با کاربری های عمومی از طرف متولیان کاربری
عمل نکردن شورای شهر به وظایف نظارتی خود در موضوع ساخت و سازها
سایر
Clear selection
4-به نظر شما کدامیک از راهکارهای زیر در کاهش تخلفات ساختمانی می تواند موثر باشد؟(پنج مورد به ترتیب اولویت مشخص شود)
موارد زیر بر اساس نتایج تحقیقات محققین در سایر استانها درج شده........ *** در هر ستون فقط یک گزینه انتخاب شود***
مورد اول
مورد دوم
مورد سوم
مورد چهارم
مورد پنجم
برخورد قاطع و به موقع شهرداری با تخلفات ساختمانی
افزایش میزان نظارت شهرداری ها از ساخت و سازهای شهری
وضع جریمه سنگین برای ساخت و سازهای بدون پروانه
تاکید بر توسعه درآمدهای پایدار شهرداری ها جهت کاهش وابستگی به درآمد ناشی از جرایم تخلفات ساختمانی
تسهیل روند صدور پروانه
اعمال محدودیت جهت صدور مجوز ساخت و ساز به مجریان و شهروندانی که سابقه تخلف ساختمانی دارند
برخوردار بودن ضمانت اجرایی احکام کمیسیون ماده صد همانند احکام قضایی
اجرایی کردن احکام تخریب و عدم تغییر حکم به جریمه مالی
اطلاع رسانی قوانین شهرسازی و نتایج آتی تخلفات ساختمانی به شهروندان
تجدید نظر و به روز کردن قوانین ساخت و ساز با نیازهای جامعه
محدود کردن درآمد شهرداری ها از جریمه تخلفات ساختمانی
در نظر گرفتن برخی معافیت ها و امتیازات تشویقی برای سازندگان قانونمند
تاکید هرچه بیشتر به وظایف نظارتی شورای شهر بر عملکرد شهردرای به ویژه در موضوع ساخت وسازهای شهری
نظارت دقیق مهندسان ناظر برساخت و سازهای تحت نظارت و اعلام به موقع تخلفات به شهرداری
سایر
Clear selection
5-به طور کلی آیا شهرداری در برخورد با تخلفات موفق عمل کرده است؟ *
6-به نظر شما ضوابط فعلی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی کافی می باشد؟ *
7-در صورتی که پیشنهادی در راستای موضوع تحقیق دارید ذکر کنید:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy