Žiadanka na MVS a MMVS (xerokópia článku)

MVS = medziknižničná výpožičná služba
MMVS = medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (platená služba)

  Uveďte prosím základné identifikačné údaje o Vašej osobe či inštitúcii, ktorú zastupujete.

  Názov a adresa žiadajúcej inštitúcie (adresu pre vystavenie faktúry, IČO a DIČ vypĺňajú len žiadajúce organizácie, knižnice)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Žiadam o xerokópiu článku

  Uveďte prosím základné údaje k žiadanej xerokópii článku.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zaslaním formulára potvrdzujem, že budem rešpektovať knižničný poriadok ÚK SAV.