แบบประเมินการจัดการอบรม (ภาคทฤษฎี) หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโลตัส โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
1. ภาพรวม *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.1 เนื้อหาสาระในการฝึกอบรมตรงกับความต้องการ
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรม
2. วิทยากร *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2.1 วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
2.2 ความสามารถในการนำเสนอของวิทยากร
2.3 การบริหารเวลาของวิทยากร
2.4 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
3. การฝึกอบรม *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3.1 ประโยชน์จากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีต่อตัวท่าน
3.2 ประโยชน์จากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีต่อองค์กร
4. ความพึงพอใจ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4.1 ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service