שאלון מיפוי ידע מורים - מחוז תל אביב
מורה יקר/ה,

לפניך שאלון שמטרתו להעריך את מידת המיומנות והשימוש שלך בסביבה מתוקשבת לצרכי הוראה למידה. זאת על מנת להתאים את הפיתוח המקצועי בצורה משמעותית. אין תשובות נכונות או שגויות. אנו מעוניינים בתפיסתך בלבד.
השאלון מיועד לנשים ולגברים, אך הוא מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות.
משך מילוי השאלון כ-20 דקות.

תודה מראש על שיתוף הפעולה,

אגף טכנולוגיות מידע
מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

שם פרטי *
Your answer
שם משפחה *
Your answer
שם בית הספר *
Your answer
סמל מוסד *
Your answer
סוג ביה"ס *
שם הישוב *
Your answer
מגדר *
מקצוע הוראה *
סמן את המקצועות שהינך מלמד בבית הספר, ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת
Required
הוראה בשכבת/ות גיל: *
סמן באיזו/ באילו שכבה/ות כיתה/ות הנך מלמד/ת בבית הספר, ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת
Required
השכלה אקדמית *
שנות ותק בהוראה *
רשום את מספר שנות הוותק שלך בהוראה
Your answer
באיזה מידה אתה משתמש במחשב? *
כמעט ולא
במידה מועטה
במידה מסוימת
במידה רבה
בבית הספר
מחוץ לבית הספר לצורכי הוראה
מחוץ לבית הספר לצרכים אישיים
1. שליטה במיומנויות תקשוב
1.1 ניהול ידע אישי *
1. לא שולט
2. שולט במידה מועטה
3. שולט במידה מסוימת
4. שולט במידה רבה
טיפול בקובץ: שמירה, העתקה, מחיקה
ארגון, איתור וחיפוש מידע בתיקיות
הדפסת קובץ: בחירת מדפסת, סימון מספר עותקים
1.2 מעבד תמלילים *
1. לא שולט
2. שולט במידה מועטה
3. שולט במידה מסוימת
4. שולט במידה רבה
כתיבה ועיצוב טקסט
הוספת תמונה, שינוי גודל, בחירת מקטע ממנה
הוספת צורות אוטומטיות, שימוש בסרגל ציור ועיצוב word art
הוספת טבלה ועיצובה
הוספת הפנייה (היפרלינק) במסמך במילים חמות, לאתר, לקובץ, למקום אחר במסמך (סימניה)
1.3 בניית מצגת *
1. לא שולט
2. שולט במידה מועטה
3. שולט במידה מסוימת
4. שולט במידה רבה
יצירת שקופית המורכבת מטקסט, גרפיקה, תמונות
יצירת הפניות בתוך המצגת: לשקופית אחרת, לאתר ברשת, לקובץ
הוספה בשקופית של סרטון, תמונה, אנימציה, קול
שמירת מצגת לעריכה חוזרת או להצגה בלבד
1.4 גיליון אלקטרוני *
1. לא שולט
2. שולט במידה מועטה
3. שולט במידה מסוימת
4. שולט במידה רבה
כתיבת ערך בפורמטים שונים (טקסט, מספר, תאריך וכד') בתאי גיליון
שימוש בסיסי באשף התרשימים ליצירת גרף
שימוש בפונקציות פשוטות: ממוצע, סכום
מיון טבלאי של נתונים
1.5 שימוש באינטרנט *
1. לא שולט
2. שולט במידה מועטה
3. שולט במידה מסוימת
4. שולט במידה רבה
הכרה ושימוש בסיסי בתכנת גלישה מצויה - כתובות (הקלדה/ העתקה), ניהול מועדפים
הורדה/שמירה של קבצים ותמונות מהאינטרנט
איתור סרטונים והמחשות ויזואליות ברשת
חיפוש מידע בסיסי ומתקדם
1.6 תקשורת ברשת *
1. לא שולט
2. שולט במידה מועטה
3. שולט במידה מסוימת
4. שולט במידה רבה
שימוש בדואר אלקטרוני: קבלה, מענה (לשולח/ למכותבים), העברה לנמען, צירוף קובץ
ניהול ספר כתובות בדואר אלקטרוני
תקשורת מסרים מידיים
כתיבת תגובות בפורום / אחר
שימוש ברשת חברתית
שיתוף קבצים, עריכה שיתופית
1.7 כלים לניהול פדגוגי *
1. לא שולט
2. שולט במידה מועטה
3. שולט במידה מסוימת
4. שולט במידה רבה
שימוש בכלי ניהול פדגוגי - נוכחות, ציונים (מנב"סנט, אחר)
הפקת דוחות הערכה מכלי לניהול פדגוגי
2. הוראה בסביבה מתוקשבת
2.1. תדירות ביצוע פעולות הוראה בסביבה מתוקשבת *
1. כלל לא
2. לעיתים
3. לעיתים קרובות
4. כמעט תמיד
הכנת שיעורים משולבי תקשוב
שימוש במהלך השיעור במחשב + מקרן ו / או במחשבים הנמצאים בכיתתי, לצורך הצגת מידע, הסבר או הדגמה
העלאה לפורטל הבית ספרי (או למרחב למידה אחר) משימות לימודיות ו/ או תכנים לצרכי למידה
מתן משימות מתוקשבות לתלמידים המיועדות לתרגול ושינון, לפתרון בעיות ולשימוש במקורות מידע
פיתוח עצמאי של משימות מתוקשבות בתחום הדעת שאני מלמד
הנחיית התלמידים למודעות אתית ולסכנות ברשת
הנחיית התלמידים לחיפוש מידע ממומחים
עבודה על פרויקטים מבוססי מחשב ואינטרנט
הנחיית התלמידים להערכת מידע
הנחיית התלמידים לעיבוד וניתוח נתונים
2.2. תדירות השימוש בכלים דיגיטליים במהלך ההוראה *
1. לעולם לא
2. בחלק מהשיעורים
3. ברוב השיעורים
4. כמעט בכל שיעור
יחידות לימוד של ספק תוכן
משחקי דיגיטליים
תכנת מעבד תמלילים
תכנת מצגות
גיליון אלקטרוני
כלי ליצירת מולטימדיה
תכנה למיפוי מושג (מפת חשיבה)
כלי לניהול פדגוגי
תכנת סימולציות
מדיה חברתית (למשל פייסבוק, טוויטר)
תוכנת תקשורת (דוא"ל למשל, בלוגים)
מקורות מידע מבוססי מחשב (למשל, אתרי ויקי, אנציקלופדיה)
משאבי למידה דיגיטלית אינטראקטיביים
תכנה גרפית או תוכנת ציור
תלקיט דיגיטלי
2.3. תדירות השימוש בכלים דיגיטליים במהלך הפעולות הבאות שלך *
1. לעולם לא
2. לעיתים
3. לעיתים קרובות
4. כמעט תמיד
הצגת מידע
תמיכה בעבודת חקר
תמיכה או העשרה לתלמידים (יחידים או קבוצות קטנות)
דיונים
הערכת תלמידים
משוב לתלמידים
תרגול וחזרה של ידע ומיומנויות
שיתוף פעולה בין תלמידים
תקשורת בין תלמידים ומומחים חיצוניים
שיתוף פעולה עם תלמידים מחוץ לבית הספר
שיתוף פעולה עם ההורים
2.3. תדירות השימוש בסביבה המתוקשבת להערכת לומדים *
1. כלל לא
2. לעיתים
3. לעתים קרובות
4. כמעט תמיד
משימות ו/או מבחנים ממוחשבים לצורכי הערכת תלמידים
כלים ממוחשבים לניהול ההערכה ומעקב אחר התקדמות תלמידי
הערכת עמיתים עם תלמידים בסביבה מתוקשבת
2.4 ציין את מידת הסכמתך להיגדים הבאים בנוגע לשילוב התקשוב בהוראה ובלמידה *
1. לא מסכים
2. מסכים במידה מועטה
3. מסכים
4. מסכים במידה רבה
1. מאפשר לתלמידים פיתוח חשיבה מסדר גבוה
2. מאפשר לתלמידים נגישות אל מקורות מידע טובים יותר
3. גורם לרמה נמוכה של מיומנויות כתיבה
4. מסייע לתלמידים לגבש מידע ביעילות
5. מסייע לתלמידים ללמוד לשתף פעולה עם תלמידים אחרים
6. מעכב הבניית מושגים וידע
7. מאפשר לתלמידים לתקשר בצורה יעילה יותר עם אחרים
8. מעודד להעתיק חומר מהאינטרנט
9. מסייע לתלמידים לפתח עניין רב יותר בלמידה
10. מסייע לתלמידים לעבוד באופן מותאם לצרכים
11. מגביל זמן תקשורת ושיח בין תלמידים
12. מסייע לתלמידים לפתח מיומנויות של תכנון ומכוונות עצמית בלמידה
13. גורם לרמה נמוכה של מיומנויות חישוב ואומדן
14. משפר את ההישגים של התלמידים
15. מסיח את התלמידים מהלמידה
3. משאבי תקשוב בבית הספר
באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגדים הבאים בנוגע למשאבי התקשוב בבית הספר שלך? *
1. לא מסכים
2. מסכים במידה מועטה
3. מסכים
4. מסכים במידה רבה
התקשוב אינו נחשב עדיף לשימוש בהוראה
בבית הספר אין מספיק ציוד טכנולוגי
בית הספר אין גישה למשאבי למידה דיגיטליים
בית הספר יש קישוריות מוגבלת לאינטרנט.
המחשבים בבית ספר ישנים
אין מספיק זמן להכין שיעורים המשלבים תקשוב
אין תמיכה טכנית מספקת
ההדרכה בבית הספר בתחום התקשוב מסייעת לשפר את ההוראה המתוקשבת
4. פיתוח מקצועי
באיזו מידה השתתפת בפעילויות לפיתוח מקצועי בשלוש השנים האחרונות? *
כן
לא
קורס בסיסי של יישומים כלליים (כמו office)
קורס מתקדם של יישומים כלליים
קורס כללי של שילוב התקשוב בהוראה ובלמידה
קורס שילוב תקשוב בתחום הדעת שאתה מתמחה
קורס על משאבים דיגיטליים
קורס ללימוד תכנה ספציפית
תצפיות על מורים שמלמדים באמצעות תקשוב
למידה שיתופית בין עמיתים
באיזו מידה השתתפת בהדרכה (פרטנית או קבוצתית) בתחום שילוב התקשוב בהוראה ובלמידה *
כלל לא
במידה רבה