แบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 5348 9406-7 ต่อ 41 หรือ 42

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ตามระเบียบ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติการดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ ตามระเบียบของทางราชการ เทศบาลตำบลแม่วาง จะต้องรายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งทราบ ภายใน 15 วัน หรือทุก 15 วัน (กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนั้น เพื่อให้การติดต่อประสานแจ้งกลับมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงขอให้ผู้แจ้งระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ขอบคุณค่ะ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms