แบบประเมินความพึงพอใจคลินิกวิจัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร *
ผู้ให้คำปรึกษา *
วันที่เข้ารับคำปรึกษา *
MM
/
DD
/
YYYY
1.การนัดพบกับผู้ให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.บริการที่ได้รับตรงกับความต้องการของท่าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.บริการที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อท่าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความพึงพอใจกับบริการที่ได้รับในภาพรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ในอนาคต ท่านจะมารับบริการที่คลินิกวิจัยการศึกษาอีกหรือไม่ *
7.ท่านคิดว่า ศูนย์ฯ ควรปรับปรุงในด้านการบริการอย่างไร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.