Závazná přihláška do soutěže Babičko, dědečku, vyprávěj....
Ahoj, právě ses rozhodl/a zaslat soutěžní příspěvek do soutěže Babičko, dědečku, vyprávěj... a nebo jsi to už udělal/a. Tak i tak děkujeme za Tvůj zájem :)! Abys mohl být tvůj příspěvek zařazen do soutěže, je potřeba vyplnit následující údaje. Informace o projektu Babičko, dědečku, vyprávěj najdeš zde: https://brnoforyou.cz/vzdelavame-v-cr/mezigeneracni-dialog/

Zaškrtnutím polička a odesláním přihlašovacího formuláře uděluji Brno for you z. s., se sídlem Kotlářská 260/15, 602 00 Brno, jakožto správci (dále jen „Správce“),  souhlas  se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je vyplnil(a) v přihlašovacím formuláři. Tento souhlas poskytuji Správci ke zpracování uvedených osobních údajů za účelem výběru vhodného kandidáta na výše uvedený projekt, vytváření a uchování statistik o úspěšných a neúspěšných kandidátech, vyúčtování cestovních nákladů na projekt a informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení e-mailem ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím s tím, že Správce může na základě svého uvážení pověřit zpracováním uvedených osobních údajů také zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Tento souhlas poskytuji v souvislosti s konáním kurzů neformálního vzdělávání, které se konají několikrát do roka, proto uděluji souhlas na dobu 5 let.  V případě, že nebudu mít nadále zájem býti v databázi Správce, je Správce povinen jej odebrat nejdéle do 30 dní od doručení jeho odvolání. Jsem si vědom(a), že tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat oznámením zaslaným na emailovou adresu Správce, nebo v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou,  přičemž  v důsledku odvolání souhlasu má Správce právo na ukončení mé registrace. Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s mými právy dle ustanovení § 11, § 12 a § 21 Zákona, tj. zejména s tím, že  poskytnutí  osobních  údajů  je  pro  účely  informování  o  marketingových  akcích  a  zasílání  obchodních  sdělení  dobrovolné,  že mám právo přístupu k osobním údajům a právo  na  poskytnutí  informací  o zpracování osobních údajů, a dále s tím, že pokud zjistím nebo se domnívám,  že  Správce  provádí zpracování  mých  osobních  údajů  v  rozporu  s  ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, mohu požádat Správce o vysvětlení a mohu  požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Dozorovým orgánem, na který se mohu obrátit, je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno, příjmení:
Datum narození:
MM
/
DD
/
YYYY
Místo bydliště nebo studia
V případě předání výhry, prosím napiš obec, kde se nejčastěji zdržuješ :).
Kontaktní údaje (e-mailová adresa):
Souhlasím se zpracováním osobních údajů, viz výše v popisku u přihlášky. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy