Pieteikšanās uz KVADRIFRONA izrādi "LV vs RU", 18. februārī, 18:00, Ventspils jaunrades namā, Maiznieku ielā 11, Ventspils. // Регистрация на спектакль Квадрифрона "LV vs RU", 18 февраля, в 18:00, в Вентспилсском творческом доме, улица Maiznieku 11, Вентспилс.
LV vs RU ir vēsturisks mīlasstāsts par latviešu un krievvalodīgo attiecībām. Izrāde balstīta stāstos par radošās komandas dzīves laikā piedzīvoto. Ikdienišķas atzīšanās mīsies ar aizspriedumainām etīdēm, dokumentāliem video fragmentiem, apcerīgu mūziku, mīlēšanu un lamāšanos.
Izrāde ir divvalodīga - latviešu un krievu valodā - ar mērķi satuvināt iepriekš minētās sabiedrības grupas, kurām kopīga mākslas pieredze ar bilingvālu saturu ir rets notikums. Režisors uzskata: “Katrs Latvijas iedzīvotājs, ja ne piedzīvojis, tad vismaz dzirdējis par dažādu sabiedrības grupu vēsturisko un mūsdienās pastāvošo sašķeltību. Izrādē meklējam, kas šo sašķeltību ir veicinājis. Varbūt tā ir mūsu pašu iedomāta un uzbūvēta siena, kura, satiekoties aci pret aci un iepazīstot otru pusi, izzūd pilnībā?”

“LV vs RU” – историческая история любви об отношениях между латышами и русскими. Постановка основана на историях жизненного опыта творческого коллектива. Повседневные, обычные признания будут чередоваться с обывательскими этюдами, документальными фрагментами видео, вдумчивой музыкой, любовью и ругательством.
Творческая группа постановку создает на двух языках, латышслом и русском, с целью сблизить группы общества, которым общий опыт искусства с двуязычным контентом редкое событие. Режиссор считает: "Каждый житель Латвии если не испытал, то по крайней мере слыхал об историческом и современном разделении разных групп общества. В спектакле ищем, что способствовало этому разделению. Может быть, это наша воображаемая и построенная стена, которая, когда сталкивается лицом к лицу и знакомится с другой половиной, полностью исчезает?"

Vairāk informācijas: www.kvadrifrons.lv // Больше информации: www.kvadrifrons.lv
Vārds, uzvārds (lūgums par katru personu aizpildīt atsevišķu pieteikumu un nerakstīt vairākus cilvēkus vienā reizē) // НеобходимоеИмя, фамилия (просьба за каждую персону заполнять отдельную анкету и не записывать нескольких человек разом) * *
Kontakti (e-pasts vai tālruņa numurs, gadījumam, ja nepieciešams sazināties par kādām ar izrādi saistītām izmaiņām) // Контакты (электронная почта или телефонный номер, на случай, если возникнет необходимость связаться с Вами в связи с какими-либо изменениями связанными со спектаклем) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of KVADRIFRONS. Report Abuse