SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 2021 lần thứ 38
Mẫu đăng ký thông tin các nhóm
Sign in to Google to save your progress. Learn more
KHAI THÔNG TIN NHÓM NGHIÊN CỨU
TÊN NHÓM (VIẾT HOA): *
Ví dụ: BKFETLAB, POWER DETECTOR hoặc TÙNG_SƠN_HẠNH
Chú ý
Bước 1. Các nhóm thiết kế trước phần Tên đề tài - Tóm tắt đề tài - Tài liệu tham khảo theo mẫu
Mẫu Tóm tắt - Bộ môn - Tên nhóm (hoặc tên đầu các thành viên) - SVNCKH 2021.docx.  
Bước 2. Để toàn bộ nội dung nằm trong 1 trang A4.
Bước 3. Sau đó copy các nội dung tương ứng vào form đăng ký này.
TÊN ĐỀ TÀI (VIẾT HOA): *
Ví dụ: THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHÂN HỆ XỬ LÝ TÍN HIỆU TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG NHÚNG VÀ VI MẠCH KHẢ TRÌNH FPGA ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHẦN MỀM
Tóm tắt đề tài: *
Chú ý: Copy toàn bộ phần chữ (text) Tóm tắt đề tài theo mẫu 1. Mẫu Tóm tắt - Bộ môn - Tên nhóm (hoặc tên đầu các thành viên) - SVNCKH 2021.docx. Bỏ hình vẽ, sơ đồ, hình ảnh - chỉ cần copy phần chữ của Tóm tắt.
TÀI LIỆU THAM KHẢO *
Theo mẫu 1. Mẫu Tóm tắt - Bộ môn - Tên nhóm (hoặc tên đầu các thành viên) - SVNCKH 2021.docx
Sản phẩm nghiên của của nhóm
Công bố khoa học
Các bài báo khoa học có đóng góp của sinh viên là căn cứ quan trọng để đánh giá công trình, cần được liệt kê theo mẫu sau đây. Nếu không có bài báo, vui lòng không cần khai. Ví dụ: [1]Họ và tên các tác giả, Tên bài báo, Tên Hội nghị, Thành phố tổ chức Hội nghị, Quốc gia, Năm xuất bản kỷ yếu, trang đầu – trang cuối
Tên gọi của sản phẩm và mô tả chức năng ngắn gọn của sản phẩm /Thông số sản phẩm
Các sản phẩm có tiềm năng phát triển sẽ được mời tham gia các chương trình ươm tạo phát triển sản phẩm. Mô tả sản phẩm cần được ghi theo mẫu dưới đây. [1] Tên sản phẩm: ........................[2] Tính năng sản phẩm: .................[3] Thông số của sản phẩm: ...........
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy