Ettans Fest 2020: Parallellbanquetten
---ANMÄLAN STÄNGD---
Sista anmälningsdagen var 8/10, om du anmäler dig efter det ställs du i kön och kan erbjudas plats om den uppstår. Vi jobbar på besked till de som anmält sig.
---------

Välkommen på Ettans Fest: Parallellbanquetten, 2020 års uppsättning av den fantastiska stora banquette som varje år arrangeras på Fysiksektionen!

Baserat på FHMs rekommendationer har vi valt att arrangera sittningen i separata lokaler utifrån sällskap (exempelvis årskurser, nØllegrupper och önskningar i detta formuläret). Dessa får tillgång till egen ingång och toalett och kommer inte interagera fysiskt med sittande i andra lokaler. Tyvärr kommer inte dans att tillåtas på grund av rådande regelverk. Däremot är körschemat till stora delar gemensamt, och vi har arbetat mycket på att få en bra digitalt delad upplevelse.

Vi utlovar en storslagen finsittning, där indelningen i mindre sittningsgrupper inte går ut över känslan av att vara med på något stort, och där tekniken öppnar för nya möjligheter.

Vi prioriterar jubilarer och nØllan vid fördelning av sittningsplatser. Fysiker uppmanas hjälpa till på ett eller annat sätt, framförallt genom att jobba servering under sittningen. De är förstås välkomna att sitta, och kan då öka chansen att få plats genom att hjälpa till med förberedelser veckorna innan eller samma dag som festen. Detta eftersom det behövs nästan dubbelt så många som jobbar servering i år för att kunna samordna de olika sittningslokalerna.

Eventuella gyckel skall anmälas i förväg till våra toastmasters Hanna och Filip på toast.ettans@f.kth.se.

Varmt välkomna till Parallellbanquetten - En sittning bortom denna värld!
Email address *
Namn *
För- och efternamn
Jag är... *
Med Fysiker menas studerandemedlem eller gästmedlem i Fysiksektionen. Om du tagit examen eller inte längre studerar programmet är du senior. Priserna anges (alkoholfritt/alkohol)
Dryck *
Jag äter helst... *
Med reservation för ändringar i menyn bortom vår kontroll. Kan du inte äta någon av dessa rätter ber vi dig välja det alternativ som passar bäst och sedan specificera specialkost.
Specialkost
Lämna blank om inget. Kan påverka tillgängliga alternativ ovan.
Clear selection
Eventuellt bordssällskap till festen
OBS: Ditt sällskap måste också skicka in en egen anmälan med dig som sitt sällskap.
...som är min
Övrigt sällskap?
Vi kommer placera dig med andra gäster från din årskurs/nØllegrupp. Om du vill kan du här tydligare specificera ifall du är del av ett sällskap som du gärna sitter med. Detta så vi får bättre förståelse för vilka sällskap som kommer till festen för att minska risken för smittspridning mellan olika sällskap. Lista vänligen namn på andra gäster. Notera att detta är önskemål och inte kan garanteras.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fysiksektionen. Report Abuse