Test spokojenosti v životě
Na tento email Ti přijde kopie vyplněného testu a odkaz k překvapení.
Email address *
Víš, jak funguje Tvé tělo z pohledu fyziologie ? *
ANO (jsem zdravotník, lékař či podobná profese)
NE
z pohledu trávicího systému, funkce svalů, vnitřních orgánů ano
méně, než je zde uvedeno
více, než je zde uvedeno, ale nejsem lékař
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co jsou živiny, a které z nich jsou nejdůležitější pro Tvé tělo? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Umíš si udělat jídelníček tak, abys napasoval/a potraviny přesně na své tělo, za účelem zdraví a kondice, přitom Ti chutnaly a nemusel držet žádné diety? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Myslíš, že existuje možnost cvičit denně pouze 12-20 minut tak, abys zapojil/a vnitřní i vnější svaly a udržoval/a chod vnitřních orgánů v harmonii? *
ANO
NE
možná
je to nesmysl
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak uvolnit celé tělo pouhou myšlenkou? *
ANO
NE
myslím, že to není možné
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak správně odpočívat, relaxovat? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co znamená žít v energeticky dobrém prostředí? *
ANO
NE
částečně
nevím, o čem je řeč
zaškrtni možnost nebo více možností
Zaškrtni, v čem bys potřeboval/a pomoci v oblasti fyzické *
jak uvolnit tělo pouhou myšlenkou
jak si nastavit jídelníček adekvátně na moje tělo bez diet
jak cvičit max. 20 minut denně a být zdravý, pružný, silný a mladý
poznat své tělo z pohledu fyziologie
vysvětlit energeticky dobré prostředí
umět správně relaxovat
pro fyzickou oblast nepotřebuji pomoc
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak pracovat se stresem, aby Ti neubližoval? *
ANO
NE
častečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak zklidnit svou mysl? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak využít sílu své mysli ve svůj prospěch? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Zažil jsi někdy pocit vnitřního klidu? *
ANO
NE
zaškrtni možnost nebo více možností
Umíš si vnitřní klid udržet? *
ANO
NE
někdy
zaškrtni možnost nebo více možností
Vnímáš pocity a emoce jako dobré vodítko směru ve svém životě? *
ANO
NE
nerozumím otázce
zaškrtni možnost nebo více možností
Znáš ovládací dramata, která ovlivňují vzorce Tvého myšlení a chování? *
ANO
NE
nikdy jsem o tom neslyšel/a
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jaká máš svá vnitřní nastavení, která řídí Tvůj život? *
ANO
NE
nevím, nikdy jsem o tom neslyšel/a
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak svoje vnitřní nastavení změnit k lepšímu životu? *
ANO
NE
částečně
nevím, nikdy jsem o tom neslyšel/a
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak pracovat se strachy? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Rozpoznáš manipulace? *
ANO
NE
zaškrtni možnost nebo více možností
Umíš se manipulacím bránit? *
ANO
NE
zaškrtni možnost nebo více možností
Zaškrtni témata, se kterými bys potřeboval/a v psychické oblasti pomoci *
práce se stresem
umět zklidnit mysl
využít sílu mysli
poznat vnitřní klid
práce s emocemi ve svůj prospěch
znát a umět změnit svá vnitřní nastavení
práce se strachy
rozpoznat manipulace
nepotřebuji pomoc v psychické oblasti
zaškrtni možnost nebo více možností
Znáš univerzální zákony, které nám řídí život? (např. zákon lásky, zákon energie, zákon harmonie, zákon změny a vývoje, zákon hojnosti atd..) *
ANO
NE
některé
nikdy jsem o nich neslyšel/a
zaškrtni možnost nebo více možností
Uměl bys napsat definici štěstí? *
ANO
NE
možná
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co je smyslem Tvého života? *
ANO
NE
částečně
nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a
zaškrtni možnost nebo více možností
Zaškrtni, v čem bys potřeboval/a pomoci v duchovní oblasti *
umět využít univerzální zákony života pro svůj život
chápat pojem štěstí a jak ho mít
vysvětlit smysl života
nepotřebuji pomoc v duchovní oblasti
zaškrtni možnost nebo více možností
Máš se rád/a takový/á jaký/á jsi? *
ANO
NE
trošku
nenávidím se
zaškrtni možnost nebo více možností
Myslíš si, že je (byl) Tvůj vztah k matce ok? *
ANO
NE
přiměřeně
nesnesu ji
ona nesnese mne
nesneseme se navzájem
nemám (neznám) matku
zaškrtni možnost nebo více možností
Myslíš si, že je (byl) Tvůj vztah k otci ok? *
ANO
NE
přiměřeně
nesnesu ho
on nesnáší mne
nesneseme se navzájem
nemám (neznám) otce
zaškrtni možnost nebo více možností
Umíš říci NE, když je to potřeba? *
ANO
NE
někdy
raději udělám, co chce druhý
zaškrtni možnost nebo více možností
Je pro Tebe přítel ten, který... *
mi říká pravdu, i když to nerad slyším
chápe mne, nesoudí mne
udělá vždy, co chci
obětuje se pro mne na úkor sebe
nejde se mnou do konfliktu
pomůže mi jen, když je to dobré pro oba
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak rozpoznat správného partnera/partnerku pro život? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co je partnerské FLOW? *
ANO
NE
neslyšel/a jsem o tom
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak využít partnerského FLOW ve vztahu? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak vychovávat děti? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
V čem bys chtěl/a pomoci v rodinné oblasti? *
mít se rád/a
mít v sobě srovnanou matku
mít v sobě srovnaného otce
umět říci NE
rozpoznat správného životního partnera/ku
umět využít partnesrké FLOW
umět vychovávat děti
nepotřebuji pomoc v rodinné oblasti
zaškrtni možnost nebo více možností
Máš z pohledu materiálna vše, co skutečně potřebuješ? *
ANO, mám
Ne , zdaleka nemám
mám, co potřebuji, ale chci více
umím si vystačit s tím, co mám
trápí mne, že nemám, co chci
neumím na vše vydělat peníze
zaškrtni možnost nebo více možností
Myslíš si, že je možné najít způsob, jak mít vše, co potřebuješ a mít i více? *
ANO
NE
nevím, jak to udělat
myslím, že takový způsob není
zaškrtni možnost nebo více možností
Uvědomuješ si, že s narůstajícím majetkem narůstá také starost o něj, včetně investic? *
ANO
NE
umím si to představit
nepřemýšlel/a jsem o tom
zaškrtni možnost nebo více možností
Rozumíš zákonu hojnosti? *
ANO
NE
nikdy jsem o něm neslyšel/a
zaškrtni možnost nebo více možností
Dokázal/a bys připustit, že je to o Tvém vnitřním nastavení, zda dosáhneš toho, co chceš? *
ANO
NE
nevím
nevěřím tomu
zaškrtni možnost nebo více možností
Zaškrtni, v čem potřebuješ pomoci v materiální oblasti *
s vysvětlením zákona hojnosti
jak vyvážit své materiální potřeby k mé spokojenosti
najít způsob, jak mít vše, co potřebuji
umět se vnitřně naladit tak, abych měl všeho dostatek
nepotřebuji pomoc v materiální oblasti
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co je finanční gramotnost? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co je cashflow? *
ANO
NE
částečně
nikdy jsem o tom neslyšel/a
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co jsou aktiva, co pasiva? *
ANO
NE
částečně
nikdy jsem o tom neslyšel/a
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co je pasivní příjem? *
ANO
NE
částečně
nikdy jsem o tom neslyšel/a
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak dosáhnout pasivního příjmu? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak se vnitřně nastavit na zákon bohatství? *
ANO
NE
nevím, co je zákon bohatství
zaškrtni možnost nebo více možností
Zaškrtni, v čem bys potřeboval/a pomoci s finanční oblastí? *
vysvětlit finanční gramotnost
vysvětlit aktiva, pasiva
jak dosáhnout pasivního příjmu
jak se naladit na zákon bohatství
nepotřebuji pomoc ve finanční oblasti
zaškrtni možnost nebo více možností
Děláš práci, která Tě baví? *
ANO
NE
částečně
dělám práci pouze pro peníze
zaškrtni možnost nebo více možností
Myslíš si, že bys mohl/a dělat, co Tě baví a navíc ještě v hojnosti? *
ANO
NE
to je scifi
možná by to šlo, kdybych měl/a více informací
zaškrtni možnost nebo více možností
Dokážeš změnit způsob vydělávání peněz, když je potřeba? *
ANO
NE
bojím se existenčních problémů
bojím se nových věcí
když mi někdo připraví půdu, tak ano
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak se vnitřně nastavit na práci, kterou máš rád/a? *
ANO
NE
je to scifi
když dostanu informace, možná
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, jak se připravit na práci tak, aby Tě to bavilo? *
ANO
NE
nevím
zaškrtni možnost nebo více možností
Zaškrtni, s čím bys potřeboval/a pomoci v oblasti kariéry *
vnitřně se naladit na práci, kterou chci
nebát se udělat změnu
jak se připravit na to, co chci
zaškrtni možnost nebo více možností
Je pro Tebe oblast obchodu zajímavá? *
ANO
NE
nikdy jsem se o toto téma nezajímal/a
pokud budu mít informace, možná ano
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co se naučit, než začneš s obchodováním? *
ANO
NE
částečně
nic o tom nevím, ale rád/a bych
nezajímá mne to
zaškrtni možnost nebo více možností
Zaškrtni, s čím bys potřeboval/a pomoci v obchodní oblasti. *
více informací o umění obchodovat
chci se naučit obchodovat
obchodování mne nezajímá
nepotřebuji pomoc v obchodní oblasti
zaškrtni možnost nebo více možností
Víš, co se učit, aby Ti to dalo něco do života? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Když se budeš učit, co Ti která životní oblast má dát, abys byl/a v pohodě, má to pro Tebe smysl? *
ANO
NE
možná
zaškrtni možnost nebo více možností
Stačí podle Tvého názoru pouhé znalosti ze škol, abys žil/a dobrý život? *
ANO
NE
částečně
škola řeší jen povolání v životě, vše ostatní velmi okrajově
zaškrtni možnost nebo více možností
Myslíš, že ve školách učí znát Tvou fyziologii těla, jak správně jíst, jak správně cvičit, jak znát svá vnitřní nastavení, jak pracovat s emocemi, jak znát univerzální zákony pro život, jak správně vychovávat děti, jak mít pasivní příjem, finanční gramotnost, jak se učit s radostí...? *
ANO
NE
některé ano
kombinace škol ano
je nutné dělat kurzy sám/a mimo školy
zaškrtni možnost nebo více možností
Umíš si představit jednu školu, která by Tě naučila všemu uvedenému tak, jak je na obrázku KOLA ŽIVOTA (všechny oblasti)? *
ANO
NE
částečně
pouze za určitých podmínek
zaškrtni možnost nebo více možností
Umíš si představit, že by taková škola trvala pouze 2-3 roky a byl bys připraven/a na život po všech stránkách? *
ANO
NE
možná
za určitých podmínek ano
zaškrtni možnost nebo více možností
Pokud by taková škola existovala a byla by třeba 2-3x levnější, než všechny ostatní školy, absolvoval/a bys ji? *
ANO
NE
možná
potřeboval/a bych více informací
zaškrtni možnost nebo více možností
Zaškrtni, s čím bys potřeboval pomoci v oblasti znalostí. *
jak se učit, aby mne to bavilo
co se učit, abych měl/a dobrý život
chci znát školu, která učí být v životě v pohodě
nepotřebuji pomoc v oblasti znalostí
zaškrtni možnost nebo více možností
Jsi si vědomý/á, jakou máš přínos pro společnost? *
ANO
NE
částečně
nepotřebuji být přínosem
zaškrtni možnost nebo více možností
Jsi si vědomý/á, jakou má společnost přínos pro Tebe? *
ANO
NE
nepotřebuji to řešit
nepřemýšlel/a jsem nad tím
zaškrtni možnost nebo více možností
Chápeš, že služba (pomoc) ostatním ve vzájemném obohacení, je jeden z největších přínosů pro Tebe samotného/samotnou? *
ANO
NE
tak to nevnímám, myslím si něco jiného
částečně
nevím, co je vzájemné obohacení
zaškrtni možnost nebo více možností
Máš své sny, které bys chtěl/a v životě realizovat? *
ANO
NE
nepřemýšlel/a jsem nad tím
mám, ale nevěřím, že se to může stát
myslím si, že sny jsou na nic
sny jsou pro mne zásadní
zaškrtni možnost nebo více možností
Umíš se vnitřně nastavit tak, aby se Tvé sny plnily? *
ANO
NE
nevím, jak to udělat
nevěřím tomu, že to jde
zaškrtni možnost nebo více možností
Máš svou životní vizi? Víš, proč mít takovou vizi? *
ANO
NE
nevím, jak ji vytvořit
nevidím smysl něco takového dělat
zaškrtni možnost nebo více možností
V čem bys potřeboval pomoci v oblasti zábavy? *
s realizací mých snů
s mou vizí
zaškrtni možnost nebo více možností
Dějí se Ti pořád dokola špatné situace? *
ANO
NE
částečně
zaškrtni možnost nebo více možností
Věříš, že existuje způsob, jak to změnit? *
ANO
NE
možná
zaškrtni možnost nebo více možností
Odkud pocházíš? *
z města
z malého městečka
z vesnice
ze samoty
nechci odpovídat
zaškrtni možnost nebo více možností
Jaký je Tvůj věk? *
méně než 15
15 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
76 a více
nechci odpovídat
zaškrtni možnost nebo více možností