فرم پیش ثبت نام نوبت پنجم دوره های عالی تخصصی صنایع نفت و گاز- انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

اطلاعات دریافت شده در این فرم جهت ارزیابی سوابق متقاضیان شرکت در دوره‏ها مورد استفاده قرار گرفته و داوطلب باید بتواند در صورت درخواست انستیتو، مدارک و مستندات مربوطه را ارائه نماید. لذا لازم است اطلاعات به صورت کامل و دقیق وارد گردد.
ضمناً این اطلاعات بویژه نام، نام خانوادگی ، Name و Family عیناً همانگونه که اکنون آن را وارد می کنید، در صدور اسناد شناسایی و گواهینامه شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا دقت نمایید اطلاعات را به گونه‏ی مورد نظرتان وارد نمایید.

  مشخصات فردی

  مطابق اطلاعات کارت ملی
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  اطلاعات تحصیلی

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  اطلاعات شغلی

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  انتخاب دوره

  This is a required question

  اطلاعات تماس

  ازآنجا که این اطلاعات برای ارتباط با شما و اعلام نتایج ثبت نام مورد استفاده خواهد بود، دقت کامل را در ورود داده‏های معتبر مبذول داشته و از صحت آنها اطمینان کسب نمایید.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  اطلاعات رسید بانکی

  لطفاً مشخصات رسید بانکی پرداخت وجه پیش‏ثبت‏نام دوره موردنظر خود را دقیقاً مطابق با سند بانکی درج بفرمایید.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  نظرسنجی درباره اطلاع‏رسانی دوره های انستیتو مهندسی نفت

  لطفا با پاسخ دقیق به این پرسش مارا در بهبود فرایند اطلاع‏رسانی دوره‏ها یاری فرمایید.
  This is a required question

  لطفا پس از کنترل نهایی صحت اطلاعات وارد شده، کلید Submit را در انتهای فرم بفشارید.

  تلفن و نمابر: 88015798 (021) eMail: Info@Tadavom.co http://IPE.ut.ac.ir