Ankieta
Szanowni Państwo
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lubycza Królewska na lata 2016-2025, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z rozwojem gminy. Czynny udział w konsultacjach pozwoli na opracowanie dokumentu strategicznego uwzględniającego opinie i sugestie mieszkańców, przedsiębiorców i turystów oraz koncentrującego się na ważnych z ich punktu widzenia kwestiach. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.
I część
Proszę ocenić poszczególne elementy związane z jakością życia w gminnie Lubycza Królewska, zaznaczając odpowiednio 1 (ocena: bardzo złe), 2 (złe), 3 (średnie), 4 (dobre), 5 (bardzo dobre).
Infrastruktura techniczna
Poziom rozwoju sieci wodociągowej
Poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej
Jakość dróg
Gospodarka odpadami
Edukacja, kultura i rekreacja
Poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i jej dostępność dla mieszkańców
Poziom rozwoju infrastruktury kulturalnej i jej dostępność dla mieszkańców
Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe odbywające się na terenie gminy
Funkcjonowanie placówek edukacyjnych i ich warunki lokalowe
Sfera przestrzenna
Jakość i dostępność terenów rekreacyjnych
Estetyka otoczenia
Organizacja zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych
Stan środowiska naturalnego
Gospodarka
Dostępność terenów inwestycyjnych
Poziom rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej
Wykorzystanie walorów gminy do rozwoju turystyki,
Promocja gminy
Lokalny rynek pracy
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
Sfera społeczna
Udział mieszkańców w życiu kulturalnym i społecznym gminy
Działalność organizacji pozarządowych
Dostęp do Internetu
Bezpieczeństwo
Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, aktywizacja grup mieszkańców szczególnie zagrożonych występowaniem negatywnych zjawisk społecznych
II część
Proszę podać najpoważniejsze problemy związane z jakością życia na terenie gminy Lubycza Królewska
Your answer
III część
Proszę wskazać, które kierunki działań powinny zostać uznane za priorytetowe w procesie rozwoju gminy Lubycza Królewska (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź).
IV część
Proszę podać inwestycje, które uznane są przez Państwa za priorytetowe:
Your answer
Metryka
Nazwa miejscowości
Your answer
Płeć
Required
Wiek
Your answer
Status na rynku pracy
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms