Ankieta
Szanowni Państwo
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lubycza Królewska na lata 2016-2025, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z rozwojem gminy. Czynny udział w konsultacjach pozwoli na opracowanie dokumentu strategicznego uwzględniającego opinie i sugestie mieszkańców, przedsiębiorców i turystów oraz koncentrującego się na ważnych z ich punktu widzenia kwestiach. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.
I część
Proszę ocenić poszczególne elementy związane z jakością życia w gminnie Lubycza Królewska, zaznaczając odpowiednio 1 (ocena: bardzo złe), 2 (złe), 3 (średnie), 4 (dobre), 5 (bardzo dobre).
Infrastruktura techniczna
Poziom rozwoju sieci wodociągowej *
Poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej *
Jakość dróg *
Gospodarka odpadami *
Edukacja, kultura i rekreacja
Poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i jej dostępność dla mieszkańców *
Poziom rozwoju infrastruktury kulturalnej i jej dostępność dla mieszkańców *
Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe odbywające się na terenie gminy *
Funkcjonowanie placówek edukacyjnych i ich warunki lokalowe *
Sfera przestrzenna
Jakość i dostępność terenów rekreacyjnych *
Estetyka otoczenia *
Organizacja zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych *
Stan środowiska naturalnego *
Gospodarka
Dostępność terenów inwestycyjnych *
Poziom rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej *
Wykorzystanie walorów gminy do rozwoju turystyki, *
Promocja gminy *
Lokalny rynek pracy *
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej *
Sfera społeczna
Udział mieszkańców w życiu kulturalnym i społecznym gminy *
Działalność organizacji pozarządowych *
Dostęp do Internetu *
Bezpieczeństwo *
Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, aktywizacja grup mieszkańców szczególnie zagrożonych występowaniem negatywnych zjawisk społecznych *
II część
Proszę podać najpoważniejsze problemy związane z jakością życia na terenie gminy Lubycza Królewska *
Your answer
III część
Proszę wskazać, które kierunki działań powinny zostać uznane za priorytetowe w procesie rozwoju gminy Lubycza Królewska (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź). *
IV część
Proszę podać inwestycje, które uznane są przez Państwa za priorytetowe: *
Your answer
Metryka
Nazwa miejscowości *
Your answer
Płeć *
Required
Wiek *
Your answer
Status na rynku pracy *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms