Dotazníkový prieskum o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo v novembri 2019 dotazníkový prieskum zameraný na účasť slovenských organizácií v európskom programe na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020.
Vaše odpovede nám pomôžu zmapovať hlavné dôvody vedúce k účasti, resp. neúčasti v projektoch v rámci tohto programu. Na základe získaných údajov pristúpime k návrhu odporúčaní pre slovenské subjekty vedúce k vyššej úspešnosti v rámcových programoch EÚ, ako aj konkrétnych opatrení systematickej národnej podpory pre nadchádzajúci program Horizont Európa (2021 – 2027).
Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút.
Ďakujeme.


Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Dohody medzi spoločnými prevádzkovateľmi č. 0824/2019 uzavretej v súlade s čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) budú Vaše osobné údaje, ako aj výsledky dotazníka poskytnuté na spracovanie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ“). Informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR o tom, ako MŠVVaŠ bude spracúvať takto získané osobné údaje, spolu so základnými časťami uvedenej Dohody podľa čl. 26 ods. 2 GDPR, sú zverejnené na https://www.minedu.sk/20073-sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/.
Email address *
Skúsenosti s programom Horizont 2020 (H2020)
Podávali ste projektový návrh/implementovali ste/implementujete projekt v rámci H2020? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy