PHIẾU ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
Họ và tên *
Giới tính *
Năm Sinh *
Nghề nghiệp
Chiều cao
Cân nặng
Địa chỉ liên hệ *
Số điện thoại *
Sau khi nghiên cứu các thông tin về Hiến máu, tôi tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu. Xin liên hệ với tôi trong Đợt tổ chức Hiến máu gần nhất./. Trân trọng!
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Chính sách quyền riêng tư