SPOŁECZNIK/ LIDER ROKU - Żurawie Powiatu Grodziskiego 2023
Obowiązek informacyjny dla zgłaszających kandydatury w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Europa i My (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Spółdzielcza 9. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub drogą mailową: stowarzyszenie@europaimy.org
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
a) rekrutacji kandydatur do nagrody „Żurawie Powiatu Grodziskiego” - art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia projektu;
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku jest dobrowolna.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
DANE DOT. KANDYDATKI/ KANDYDATA DO NAGRODY
Nazwisko i imię *
Miejsce zamieszkania (miejscowość/ gmina/ powiat) *
Kontakt do osoby nominowanej (e-mail)
Kontakt (telefon)
DZIAŁALNOŚĆ KANDYDATKI/KANDYDATA
W ramach jakiej organizacji/ grupy/ instytucji prowadzi działalność społeczną (prowadził/a co najmniej w ciągu ostatnich 2 lat)? *
Na czym polega społeczne zaangażowanie kandydatki/kandydata? Od jak dawna jest zaangażowana/y w działalność społeczną? Jakie zmiany zaszły w środowisku, dla którego działa? Na jaką potrzebę odpowiada jej/jego działanie lub jaki problem został rozwiązany lub zminimalizowany? Można opisać na podstawie konkretnego projektu, który zainicjował lub zrealizował. *
Podaj dodatkowe dane, mogące mieć wpływ na ocenę kandydatki/ kandydata, np. instytucje i osoby mogące udzielić rekomendacji, linki do informacji na stronach www, zdjęcia itp.
ZGŁASZAJĄCY KANDYDATKĘ/ KANDYDATA
Nazwa organizacji / instytucji/ imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata do konkursu lub potwierdzającej jej/jego działalność *
Adres, telefon, e-mail organizacji / instytucji/ osoby zgłaszającej *
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że poinformowałem/am kandydatkę/ kandydata o zgłoszeniu do nagrody Żurawie Powiatu Grodziskiego, w kategorii Społecznik Roku oraz otrzymałem/am od niej/niego zgodę na nominację i podanie jej/jego danych osobowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Europa i My z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (Administrator)  moich danych osobowych opisanych w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu: organizacji nagrody Żurawie Powiatu Grodziskiego oraz informowania o bieżących działaniach Administratora. *
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Administratora przy wykorzystaniu następujących form kontaktu: *
Required
Wyrażanie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie  
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Europa i My. Report Abuse