ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ENTRY FORM 20&21/05/2017

Παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής με ιδαίτερη προσοχή στα στοιχεία του σκύλου.

  Σας ενημερώνουμε ότι για τις ημέρες της έκθεσης ο ΚΟΘ έχει φροντίσει ώστε να υπάρχει χώρος στάθμευσης πέριξ του χώρου της έκθεσης.

  Captionless Image

  ΕΚΘΕΣΕΙΣ / EVENTS

  We would like to inform you that during the Dog Shows we have arranged for free parking space around the venue.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ / DOG INFORMATION

  Όπως αναγράφονται στο Πεντιγκρί / As Shown in Pedigree

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / OWNER

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question