Kurz Billingsovej ovulačnej metódy I. a II. v termíne 11 - 13 október 2019
Srdecne Vás pozdravujem.

Teším sa, že ste prijali pozvanie na Kurz Billingsovej ovulačnej metódy I. a II. čast, pod vedením organizácie Donum Vitae v spolupráci s Centrom pre rodinu - Sigord. Uskutoční sa 11.- 13. 10. 2019 v Centre pre rodinu - Sigord, pri Presove.
Týmto formulárom sa na neho môžete prihlásiť.

Kurz je určený pre začiatočníkov, pre recertifikáciu - na obnovu certifikátov a pre tých, ktorí absolvovali I. časť kurzu u nás, nakoľko po školení austrálskym tímom v Zagrebe, sme získali nové materiály pre výučbu, ktoré chceme ďalej sprostredkovať. Týka sa to dôležitých vecí a zásad vyučovania a používania BOM. Prosim aby ste si na stretnutie nastudovali zaklady tejto metody, aby ste mali aspon základné informácie. Pokiaľ napíšete, môžeme vám základné informácie preposlať emailom.

Prosím vyplniť formulár nižšie - treba vyplniť všetky povinné otázky. Formulár je len pre jednu osobu, ktorá sa na kurz prihlásila. Pokiaľ ste sa registrovali ako pár, vyplňte formulár za každého osobitne.
Inštrukcie k vyplneniu formulára:
Emailom Vám príde tento email, kde je link, na ktorý treba kliknúť.
Následne sa Vám otvorí formulár s otázkami, ktoré treba vyplniť.
Ak ich vyplníte, potom je na konci okienko s názvom "odoslať", na ktoré kliknite a po odoslaní Vám počítač napíše, že formulár bol odoslaný.
Po správnom prihlásení Vám bude na uvedený email automaticky zaslaná kópia Vami vyplneného prihlasovacieho formulára. Táto Vám poslúži aj ako inštrukcia k úhrade účastníckeho poplatku.
Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili aj emailom na adrese centrum.rodina@gmail.com

Termín:
11. - 13. október 2019
Kurz bude prebiehať od piatka 18 hod. do nedele cca 14. hod. Prosím o presnosť. Ubytovanie bude prebiehať od 17. hodiny.

Podrobný program tým, ktorí vyplnia formulár bude zaslaný emailom približne týždeň pred kurzom.

Presná adresa konania kurzu:
Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

Mapa:
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=Zlata+Bana,+Sigord+

&sll=37.0625,- 95.677068&sspn=31.23349,55.810547&ie=UTF8&hq=&hnear=Zlat%C3%A1+Bana-

Sigord,+Slovensk%C3%A1+republika&ll=48.954664,21.39302&spn=0.006312,0.013626&t=

h&z=16

Popis cesty pri ceste autom:
Smerom z Prešova je potrebné sledovať smer Zlatá Baňa. Pri ceste, za dedinou Kokošovce cca 4km sledujte tabuľu s označením „Centrum pre rodiny“. Za ňou odbočte vľavo. Parkovať je možné v areáli centra.

Popis cesty pri ceste autobusovou dopravou:
Pri ceste autobusom z Prešova vystúpte na zastávke Zlatá Baňa, Sigord Centrum pre rodinu, centrum je hneď na ľavo nad zastávkou.

Príspevok na osobu:
- príspevok – 49 eur na osobu; 45 eur študenti/ nezamestnaní
(zabezpečené sú priestory, ubytovanie a strava od piatka večere do nedele obeda).

Príspevok treba *zaslať do 10.09.2019

Podmienky prihlásenia:

Zrušenie účasti:
Vaša prihláška je záväzná. Vzhľadom na to, že sa nám na aktivity hlási viac osôb a každá z nich si potrebuje termín naplánovať dostatočne vopred, je dôležité, aby miesta boli záväzne obsadené. Preto ak by ste sa zaregistrovaní a neprídete, môžete svojou neúčasťou ohroziť zrealizovanie tejto akcie, ak by nás bolo veľmi málo. Preto sme zaviedli tieto storno
podmienky:

Storno-príspevky:
Výška storno príspevkov pri zrušení rezervácie pobytu závisí od času medzi okamihom

stornovania a plánovaným nástupom na pobyt.

do 30 dní pred začiatkom ubytovania - vrátime Vám účastnícky príspevok, skrátený o

paušálny manipulačný príspevok 10 €/osoba.

od 30 do 21 dní pred začiatkom ubytovania - 10% z príspevku na kurz/osoba

od 21 do 14 dní pred začiatkom ubytovania - 20 % z príspevku na kurz/osoba

od 14 do 5 dní pred začiatkom ubytovania - 40 % z príspevku na kurz/osoba

menej ako 5 dní pred začiatkom ubytovania - 60 % z príspevku na kurz/osoba

V nevyhnutnom prípade - choroba alebo iná vážna príčina (úmrtie príbuzných a pod.) - potrebné priložiť doklad - je možné Vašu účasť zrušiť pri manipulačnom príspevku 6 €/osoba.

V prípade, že by ste mali špeciálnu požiadavku na stravu (napr. bezlepková strava), oznámte to, prosím, e- mailom a tiež telefonicky na centrum.rodina@grkatpo.sk, tel: 0903983316.

Spôsob zaslania príspevku:
· Poštovou poukážkou na adresu: Peter Jakub, Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.
· Poštovou poukážkou na účet alebo bankovým prevodom:

o Číslo účtu: 2625212213/1100, Tatrabanka

IBAN: SK58 1100 0000 0026 2521 2213

o Konštantný symbol: 0558

o Poznámka pre prijímateľa: Kurz BOM 10/2019+ meno a priezvisko (napr. Kurz BOM 10/2019 Tomas Petran).

· Osobne na mieste - len po dohode s o. Petrom Jakubom (0903983316)


V prípade zrušenia kurzu z dôvodu malej účasti Vám finančný príspevok vrátime.


Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili emailom na adrese centrum.rodina@grkatpo.sk.


Čo je potrebné doniesť?
Zápisník, písacie potreby, pomôžu farebné farbičky, vaše osobné záznamové tabuľky BOM (kvoli moznosti osobnej konzultacie svojich zaznamov), alebo záznamy tých, s ktorými pracujete, informácie o vašej práci a vyučovaní, osobné veci (je možnosť ísť aj do blízkej prírody na prechádzku, teplé oblečenie, keďže je v týchto dňoch vonku už chladnejšie), papuče ( v centre sa výlučne chodí v papučiach), osobné hygienické veci (aj mydlo,uterák) ... veľa radosti ...

Prosíme, aby ste si nenosili rýchlovarné kanvice, variče a podobné zariadenia - v centre je zákaz ich používania z bezpečnostných dôvodov. Počas kurzu Vám bude k dispozícii čaj a káva za dobrovoľný príspevok. Automatová nescafe a pressovarová káva je za určený príspevok. K dispozícii je chladnička, mikrovlná rúra a rýchlovarná kanvica. V centre je
taktiež možnosť využiť samoobslužný bufet (nealko, sladkosti, slané drobnosti).

Kontakty:
Ohľadom konkrétnych otázok v súvislosti s miestom, časom a programom, kontaktujte, prosím, o. Petra Jakuba (centrum.rodina@gmail.com, alebo 0903983316).

Vaše osobné údaje:
Vo formulári budete môcť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Prosím pozorne si prečítajte tento text.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 42089336

1. Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia.

Súhlasím / Nesúhlasím (Ak nesúhlasíte, potom neodosielajte tento formulár)

2. Pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra pre rodinu(Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa)

Súhlasím / Nesúhlasím

3. Pre účel zverejnenia všeobecných, nie detailných fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke www.centrumsigord.sk

Súhlasím / Nesúhlasím

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na dobu neurčitú alebo do odvolania.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe prejavenému záujmu o aktivity prevádzkovateľa.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Za organizačný tím

o. Peter Jakub
Email address *
Meno a priezvisko *
Your answer
Dátum narodenia *
Your answer
Trvalé bydlisko *
Your answer
Telefonický kontakt *
Your answer
Stav *
Vzdelanie *
Stav *
Idem na kurz s manželom / manželkou? *
Meno manžela / manželky ktor - ý / - á ide so mnou na kurz.
Your answer
Dĺžka manželstva / partnerstva
Vypĺňajú len tí, ktorí žijú v partnerstve / manželstve
Počet detí
Odkiaľ ste sa dozvedeli o kurze BOM? *
Poznáte Billingsovú ovulačnú metódu *
Kurz BOM chcem absolvovať: *
Absolvovali ste už podobný kurz BOM skrze Donum Vitae? *
Cítite sa, že metódu ovládate ako: *
Poznámka
Ak máte napríklad bezlepkovú diétu, a prajete si takúto stravu, napíšte to do poznámky
Your answer
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účel organizovania tohto kurzu
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361.Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia.
*
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účel zasielania informácii o akciách Centra pre rodinu:
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361 pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra (Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa)
*
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účel zverejnenia všeobecných fotografií na webovej strána CPR:
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361 pre účel zverejnenia všeobecných, nie detailných fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke www.centrumsigord.sk.
*
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na dobu neurčitú alebo do odvolania.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe prejavenému záujmu o aktivity prevádzkovateľa.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service