Swiss Valley Reservoir - Have Your Say / Cronfa Ddŵr Swiss Valley - Dweud Eich Dweud
Have your say on Llanelli Rural Council's adoption of the lower Swiss Valley Reservoir

In November 2020, Llanelli Rural Council agreed to a five year community adoption agreement with Dwr Cymru Welsh Water for the environs surrounding the lower reservoir at Swiss Valley Reservoirs.

The agreement will allow a more local ownership of the grounds with regular maintenance and litter picking, regulated angling and canoeing, reopening of the car park and toilets and improvements to the footpaths. A ranger will be employed to monitor the site and help facilitate access to the reservoir's amenities for the general public.

Please provide us with your views about the lower reservoir at Swiss Valley by clicking on the following link and give us your details.
----------------------------------------------------
Mynnwch gael dweud eich dweud ynglŷn â Chyngor Gwledig Llanelli yn mabwysiadu Cronfa Ddŵr isaf Swiss Valley

Ym mis Tachwedd 2020, cytunodd Cyngor Gwledig Llanelli i gytundeb mabwysiadu cymunedol pum mlynedd gyda Dŵr Cymru Welsh Water ar gyfer yr amgylchedd o gwmpas y gronfa ddŵr isaf yng Nghronfeydd Dŵr Swiss Valley.

Bydd y cytundeb yn caniatáu perchnogaeth fwy lleol o’r tir gyda chynnal a chadw a chasglu sbwriel rheolaidd, pysgota â gwialen a chanwio rheoledig, ail agor y maes parcio a’r toiledau a gwelliannau i’r llwybrau troed. Cyflogir ceidwad i fonitro’r safle a helpu i hwyluso mynediad i fwynderau’r gronfa ddŵr i’r cyhoedd.

Rhowch eich barn am y gronfa ddŵr isaf yn Swiss Valley, os gwelwch yn dda, trwy glicio ar y cyswllt canlynol a rhowch eich manylion i ni.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Please leave your comments here / Gadewch eich sylwadau yma
If you would like to join our mailing list for Swiss Valley Reservoir news and updates, please leave your name and email address below / Os hoffech chi ymuno â’n rhestr bostio am newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am Gronfa Ddŵr Swiss Valley, gadewch eich enw a chyfeiriad e-bost isod.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy