แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ม.3
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
*
คำถามแบบทดสอบ
1.โดเมน .org แทนกลุ่มขององค์กรใด *
1 point
2. โดเมน . edu แทนกลุ่มขององค์กรใด *
1 point
Required
3. โดเมน .com แทนกลุ่มขององค์กรใด *
1 point
4. ความหมายของอินเทอร์เน็ต คือข้อใด *
1 point
5. อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เชื่อมต่อที่มหาวิทยาลัยใดเป็นแห่งแรก *
1 point
6. ความเร็วที่ใช้ส่งข้อมูลระยะแรกจากการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยีกี่บิตต่อวินาทีี *
1 point
7. จุดกำเนิดของอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นที่ประเทศใด *
1 point
8. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่พัฒนามาจากเครือข่ายใด *
1 point
9. อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. ใด *
1 point
10. ISP -Internet Service Providers หมายถึง *
1 point
11. ข้อตกลงที่กำหนดวิธีการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่าอะไร *
1 point
12. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกว่า *
1 point
13. อุปกรณ์สำหรับแปลงสัญญาณข้อมูลของคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ใด *
1 point
14. การต่อเชื่อมหมายเลขโทรศัพท์และสายโทรศัพท์ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์กี่บาทต่อครั้ง *
1 point
15. บริการซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต *
1 point
16. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต *
1 point
17. โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต *
1 point
18. บริการการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เรียกว่าอะไร *
1 point
19 @ อ่านว่า *
1 point
20. เว็บบล็อกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy