Chương 14: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh
Bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấp "Gửi", rồi xem kết quả. Chúc bạn có kết quả tốt!
Địa chỉ email *
Câu 1: Yêu cầu duy nhất cho một thị trường có tính cạnh tranh hoàn hảo là thị trường có nhiều người mua và nhiều người bán. *
2 điểm
Câu 2: Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu biên của doanh nghiệp bằng với giá bán của hàng hóa. *
2 điểm
Câu 3: Nếu một công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo bán gấp ba lần sản lượng ban đầu, thì tổng doanh thu của nó cũng tăng lên gấp ba. *
2 điểm
Câu 4: Một doanh nghiệp đạt tối đa lợi nhuận khi sản xuất tại mức sản lượng mà tại đó chi phí biên bằng doanh thu biên. *
2 điểm
Câu 5: Nếu chi phí cận biên vượt quá doanh thu cận biên ở mức sản lượng hiện tại của một công ty, công ty có thể tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng. *
2 điểm
Câu 6: Đường cung ngắn hạn một hãng cạnh tranh hoàn hảo là một phần của đường chi phí biên, đoạn nằm trên đường tổng chi phí trung bình. *
2 điểm
Câu 7: Đường cung dài hạn một hãng cạnh tranh hoàn hảo là một phần của đường chi phí biên, đoạn nằm trên đường chi phí biến đổi trung bình. *
2 điểm
Câu 8: Trong ngắn hạn, nếu giá một công ty nhận được cho một mặt hàng cao hơn chi phí biến đổi trung bình nhưng thấp tổng chi phí trung bình, công ty nên tạm thời đóng cửa. *
2 điểm
Câu 9: Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, cả người mua và người bán đều là người chấp nhận giá. *
2 điểm
Câu 10: Trong dài hạn, nếu giá bán thấp hơn tổng chi phí trung bình của một doanh nghiệp, doanh nghiệp đó sẽ rút khỏi thị trường. *
2 điểm
Câu 11: Trong ngắn hạn, đường cung thị trường của một hàng hóa là đường biểu thị tổng số lượng cung cấp của những công ty tham gia thị trường ứng với mỗi mức giá. *
2 điểm
Câu 12: Đường cung thị trường trong ngắn hạn co giãn hơn đường cung thị trường trong dài hạn. *
2 điểm
Câu 13: Trong dài hạn, các doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo kiếm được lợi nhuận kinh tế nhỏ nhưng vẫn dương. *
2 điểm
Câu 14: Trong dài hạn, nếu các doanh nghiệp là giống nhau và quá trình tự do tham gia hoặc rời bỏ thị trường chấm dứt thì tất cả các doanh nghiệp trên thị trường hoạt động ở quy mô hiệu quả của họ. *
2 điểm
Câu 15: Nếu giá của một hàng hóa tăng vượt tổng chi phí sản xuất trung bình tối thiểu, lợi nhuận kinh tế dương sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Và điều này sẽ kéo giá trở lại xuống mức tiệm cận đến tổng chi phí trung bình tối thiểu. *
2 điểm
Câu 16: Khi ra quyết định "đóng cửa" một vụ mùa, chi phí cố định của đất đai của người nông dân được gọi là chi phí cơ hội *
2 điểm
Câu 17: Chi phí chìm là những khoản chi phí đã bỏ ra và không thể thu hồi lại *
2 điểm
Câu 18: Doanh nghiệp tạm thời đóng cửa không phải trả những chi phí cố định nữa *
2 điểm
Câu 19: Doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường không phải trả chi phí cố định và chi phí biến đổi nữa *
2 điểm
Câu 20: Doanh thu biên được tính bằng tổng doanh thu chia cho tổng sản lượng được bán *
2 điểm
Câu 21: Điều nào sau đây không phải là một đặc tính của một thị trường cạnh tranh hoàn hảo? *
2 điểm
Câu 22: Thị trường nào sau đây sẽ đáp ứng gần nhất với yêu cầu của một thị trường cạnh tranh hoàn hảo? *
2 điểm
Câu 23: Nếu một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo tăng gấp đôi sản lượng, tổng doanh thu của nó tăng *
2 điểm
Câu 24: Đường cầu đối với một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có dạng đường thẳng *
2 điểm
Câu 25: Đường tổng doanh thu của một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có dạng *
2 điểm
Câu 26: Đối với một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu cận biên *
2 điểm
Câu 27: Các công ty cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận khi sản xuất ở mức sản lượng mà tại đó *
2 điểm
Câu 28: Giả sử một công ty hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo đang sản xuất tại mức sản lượng có doanh thu cận biên cao hơn chi phí cận biên. Để tăng lợi nhuận, công ty cần *
2 điểm
Câu 29: Trong ngắn hạn, đường cung của các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là *
2 điểm
Câu 30: Trong dài hạn, đường cung của các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là *
2 điểm
Câu 31: Một cửa hàng tạp hóa nên đóng vào ban đêm nếu *
2 điểm
Câu 32: Đường cung thị trường trong dài hạn luôn co giãn *
2 điểm
Câu 33: Trong dài hạn, một số doanh nghiệp sẽ thoát khỏi thị trường nếu giá của hàng chào bán ít hơn *
2 điểm
Câu 34: Nếu tất cả các doanh nghiệp trong một thị trường có cơ cấu chi phí giống hệt nhau và nếu đầu vào được sử dụng trong việc sản xuất hàng hóa trong thị trường đó là luôn có sẵn, đường cung thị trường trong dài hạn cho hàng hóa đó *
2 điểm
Câu 35: Nếu một đầu vào thiết yếu cho sản xuất có nguồn cung cấp hạn chế, do đó việc mở rộng ngành làm tăng chi phí cho tất cả các công ty hiện có trên thị trường, thì đường cung thị trường của hàng hóa trong dài hạn *
2 điểm
Câu 36: Nếu đường cung thị trường trong dài hạn của một hàng hóa hoàn toàn co giãn, trong dài hạn, sự gia tăng của cầu sẽ làm *
2 điểm
Câu 37: Tại điểm cân bằng dài hạn trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các công ty hoạt động tại mức sản lượng *
2 điểm
Câu 38: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo hòa vốn khi *
2 điểm
Câu 39: Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp nhất thiết phải đóng cửa khi *
2 điểm
Câu 40: Phát biểu nào sao đâu không đúng đối với doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo *
2 điểm
Câu 41: Một doanh nghiệp cạnh tranh tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất ở mức sản lượng có *
2 điểm
Câu 42: Nếu doanh thu biên lớn hơn chi phí biên, để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ *
2 điểm
Câu 43: Nếu doanh thu biên nhỏ hơn chi phí biên, để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ *
2 điểm
Câu 44: Đường cung của doanh nghiệp cạnh tranh trong ngắn hạn là đường _____ nằm phía trên đường _______ *
2 điểm
Câu 45: Doanh nghiệp sẽ đóng cửa nếu *
2 điểm
Câu 46: Doanh nghiệp sẽ rời khỏi thị trường nếu như *
2 điểm
Câu 47: "Đóng cửa" liên quan đến quyết định trong ______về việc ______ *
2 điểm
Câu 48: Thị trường canh tranh hoàn hảo là thị trường có nhiều______và hàng hóa được cung cấp ra thị trường phần lớn là ________ *
2 điểm
Câu 49: Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, doanh nghiệp có thể *
2 điểm
Câu 50: Nếu tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp cạnh tranh sản xuất ở mức sản lượng có chi phí biên nằm giữa chi phí biến đổi bình quân và tổng chi phí bình quân, nó sẽ *
2 điểm
Gửi
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.