ลงทะเบียนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
*ตามหนังสือ สพม.เขต 4 ที่ ศธ 04234/ว1186
ให้โรงเรียนให้ความสำคัญในการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
ต้องคำนึงการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม
* การระบุตัวตน
* การตรวจสอบการใช้งาน
* การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
* ความปลอดภัยไซเบอร์
เพื่อป้องกันข้อมูลทางราชการจากภัยคุกคาม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
http://pccp.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/24.pdf
*ข้อปฏิบัติ(ผู้ให้บริการ)ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (ผู้ให้บริการ)
จึงขอความร่วมมือมายังท่าน (ผู้ใช้บริการ)
* โปรดลงทะเบียนใหม่ (เพื่อเข้าใช้งานระบบ)
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในการยืนยันตัวบุคคล(ให้เป็นปัจจุบัน)
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
- เพื่อการตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกหากมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี.