แบบสำรวจ
แบบสำรวจความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริม/สอนเสริมเพิ่มเติมในวันศุกร์ (ในส่วนของนักเรียนที่ไม่ได้ไปเรียนวิชารักษาดินแดน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ-สกุล *
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 6
ห้อง 7
ห้อง 8
ห้อง 9
ห้อง 10
ห้อง 11
ห้อง 12
ห้อง 13
ห้อง 14
ชั้น ม.4
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6
1.นักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริม/สอนเสริมเพิ่มเติมในวันศุกร์
*
2. กรณีที่นักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริม/สอนเสริมเพิ่มเติม นักเรียนสนใจให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริม/สอนเสริมในกิจกรรมหรือรายวิชาใด ( เสนอได้ 3 กิจกรรม/วิชา ตามลำดับ )
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี (hwn.ac.th). - Terms of Service