แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1. ประเภทบุคลากร *
2. สังกัดคณะ/สำนัก/สถาบัน *
3. คุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค /เครื่องคอมพิวเตอร์ PC/แท็บเล็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายและไมโครโฟนหรือไม่ ? *
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานปัจจุบัน
4.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ……….. เครื่อง *
4.2 คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน ……….. เครื่อง *
4.3 คอมพิวเตอร์แท็ปเลต จำนวน …………… เครื่อง *
5. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนทางไกลเป็นแบบใด *
6. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในที่พักอาศัยของท่านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด *
7. คุณทำงานที่บ้าน Work from home สัปดาห์ละกี่วัน *
8. คุณเคยมีประสบการณ์เรียนหรืออบรมผ่านระบบออนไลน์หรือไม่ *
9. คุณเคยมีประสบการณ์การสอนระยะทางไกลหรือออนไลน์หรือไม่ *
10. คุณมีความรู้เกี่ยวกับการสอนระยะทางไกลหรือออนไลน์ระดับใด *
11. คุณมีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ระดับใด *
12. มีบัญชีผู้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @nstru.ac.th ใช้งานหรือไม่ *
13. มีทักษะการใช้งานแอพพลิเชชั่นใด ในบริการ GSuite บ้าง *
Required
14. มีทักษะการใช้งานแอพพลิเชชั่นใด ในบริการ Office 365 บ้าง *
Required
15. คุณเคยมีประสบการณ์การใช้แอพพลิเคชั่นช่วยในการสอนทางไกลด้วยแอพพลิเชชั่นใดบ้าง *
Required
16. คุณมีความพึงพอใจกับการใช้งานโปรแกรมสำหรับการสอนระยะไกลด้วยวิธี Video Conference เหล่านี้อย่างไร *
5
4
3
2
1
Google Meet
Zoom
Microsoft Team
Cisco Webex
17. ท่านมีประสบการณ์ด้านการทำบทเรียนการสอนออนไลน์ MOOC ( Massive Open Online Courseware ) *
18. ท่านมีประสบการณ์ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ MOOC ( Massive Open Online Courseware ) *
19. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คุณมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาอย่างไรบ้าง ?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse