Registration form for faculty of COMMERCE ( बी. कॉम. भाग 1 करीता नोंदणी अर्ज)
स्व. राजकमलजी भारती कला, वाणिज्य व श्रीमती सुशीलाबाई रा. भारती विज्ञान महाविद्यालय, आर्णी मध्ये शैक्षणिक वर्ष 2020-21 प्रवेश घेण्याकरिता दि. १ ऑगस्ट ते 10 ऑगस्ट दरम्यान हा google form भरून नोंदणी करून घ्यावी. गुणवत्ता यादी दि.14 ऑगस्ट रोजी महाविद्यालयाचे सूचना फलक तसेच महाविद्यालयाची website www.smdb.ac.in वर प्रसिद्ध करण्यात येईल. गुणवत्ता यादीला अनुसरून महाविद्यालयीन प्राध्यापक आपणास फोन/ मेसेज करून प्रवेशा करीता निश्चित तारीख व वेळ देतील त्याप्रमाणे महाविद्यालयात येऊन प्रवेश निश्चित करावा. COVID-19 च्या जागीतक महामारीत सं. गा. बा. अमरावती विद्यापीठाच्या निर्देशा नुसार सर्वांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून ही काळजी घेण्यात येत आहे. सर्वांनी सहकार्य करावे.(महाविद्यालयात माहीती पत्रक उपलब्ध आहे)
Email address *
Name of Applicant (As on HSC Marksheet) विद्यार्थी / विद्यार्थीनी चे नाव (जसे बारावीच्या गुणपत्रिकेवर आहे ) *
Father's Name वडिलांचे नाव *
Mother's Name आई चे नाव *
Caste जात *
Caste Category जातीचा प्रवर्ग *
Adhar card no of applicant विद्यार्थी / विद्यार्थीनी चा आधारकार्ड क्रमांक *
Date of birth जन्म दिनांक (DD/MM/YYYY)
Applicant address पत्ता *
Mobile no भ्रमणध्वनी क्रमांक *
Whats app No. व्हाट्स अँप क्रमांक *
Marks obtained in HSC बारावि मध्ये मिळालेले गुण *
Out of marks in HSC पैकी गुण *
Percentage of marks in HSC बारावी मध्ये मिळालेल्या गुणांची टक्केवारी *
Year of passing HSC परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे वर्ष *
Subjects in HSC बारावी करीता घेतलेले विषय *
subject to be selected for B.Com. I बी. कॉम भाग 1 करीता निवडावयाचे विषय Marathi and English are compulsory subjects मराठी आणि इंग्रजी अनिवार्य विषय आहेत *
I hereby affirm and declare that the information given above and for admission is true and correct to the best of my knowledge and belief I am well aware that concealment of facts and giving false information is punishable offence and in case I found guilty of giving false information I will be liable to be punished by the College authority. मी दिलेली माहिती सत्य असून यात काही असत्यता आढळल्यास मी दंडात्मक कार्यवाहिस पात्र आहे . *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy