Formularz rekrutacyjny 

Zapraszamy na szkolenie oraz wizytę studyjną w temacie: 

USŁUGI SPOŁECZNE I DEINSTYTUCJONALIZACJA – NOWY PARADYGMAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

Celem jest dostarczenie przedstawicielom JST i NGO kluczowych informacji na temat usług społecznych w nurcie idei deinstytucjonalizacji i wyzwań z nią związanych, a także zagadnień związanych z planowaniem i realizacją procesów rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym.

Deinstytucjonalizacja to nowe podejście w myśleniu i działaniu na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia.

Sesja warsztatowa obejmuje dwa dni szkoleniowe i wyjazd studyjny. Warunkiem jest zadeklarowanie uczestnictwa w całości. Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach:

Sesja szkoleniowa: 6-7 listopada 2023 (08-110 Siedlce, ul. Chopina 10 - Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach)

Wizyta studyjna do CUS w Polsce: 27-28 listopada 2023r.


Organizator zapewnia:

- podczas szkoleń: wyżywienie i materiały szkoleniowe

- podczas wizyty studyjnej: transport, nocleg, wyżywienie

Zgłoszenie przyjmujemy do 27.10.2023r.

Potwierdzenie udziału w cyklu szkoleń prześlemy 30.10.2023r.


Działanie jest finansowane w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja Ekonomii Społecznej na terenie subregionu siedleckiego” sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


Organizator:

Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Chopina 10
08-110 Siedlce
Tel. 535 793 901, (25) 631 81 98
e-mail: kstanislawowska.frso@gmail.com
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię *
Nazwisko
*
Organizacja
*
Adres e-mail
*
Telefon kontaktowy
*
Dieta
Zapewniamy kuchnię mięsną. Poinformuj nas w przypadku innych potrzeb.
Czy potrzebujesz noclegu podczas dwudniowego szkolenia stacjonarnego w terminie 6-7.11.2023r.?
Clear selection
Dokładamy starań, aby nasze szkolenia i wizyty studyjne były dostępne dla wszystkich uczestników. Poinformuj nas o występowaniu specjalnych potrzeb.
Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych:

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Województwo Mazowieckie z siedzibą: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Z współadministratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub drogą
e-mailową pod adresem: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, z siedzibą: Krzesk-Królowa Niwa 45, 08-111 Krzesk-Królowa Niwa. Z Współadministratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krzesk-Królowa Niwa 45, 08-111 Krzesk-Królowa Niwa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@krzesk.pl.

Współadministrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie, (03-717) ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60. Z współadministratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres
ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: frso@frso.pl  

Współadministrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w celu udziału Pani/Pana w realizacji zadania publicznego.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. 5 lat licząc
od początku roku następującego po roku, w którym zadanie zostanie zrealizowane.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w realizacji zadania publicznego.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy