แบบฟอร์มมอบตัวและกรอกประวัติของนักเรียน
สมัครเข้าเรียนต่อชั้น *
เพศ *
คำนำหน้าชื่อนักเรียน *
ชื่อนักเรียน *
นามสกุลนักเรียน *
ชื่อเล่น *
ชื่อภาษาอังกฤษ *
นามสกุลภาษาอังกฤษ *
เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน *
เกิดวันที่ *
เดือนเกิด *
ปีเกิด (พ.ศ.) *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
หมู่เลือด *
รหัสประจำบ้านนักเรียน *
สถานที่/โรงพยาบาลที่เกิด *
ตำบล/แขวงโรงพยาบาลที่เกิด *
อำเภอ/เขตโรงพยาบาลที่เกิด *
จังหวัดโรงพยาบาลที่เกิด *
บ้านเลขที่(ตามทะเบียนบ้าน) *
ตรอก ซอย(ตามทะเบียนบ้าน)
ถนน(ตามทะเบียนบ้าน)
ตำบล/แขวง(ตามทะเบียนบ้าน) *
อำเภอ/เขต(ตามทะเบียนบ้าน) *
จังหวัด(ตามทะเบียนบ้าน) *
รหัสไปรษณีย์(ตามทะเบียนบ้าน) *
บ้านเลขที่(ที่อยู่ปัจจุบัน) *
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง(ที่อยู่ปัจจุบัน) *
อำเภอ/เขต(ที่อยู่ปัจจุบัน) *
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน) *
รหัสไปรษณีย์(ที่อยู่ปัจจุบัน) *
สำเร็จการศึกษาระดับชั้น *
จากโรงเรียน(ไม่ต้องใส่คำว่า โรงเรียน) *
จังหวัดของโรงเรียนที่จบการศึกษา *
ปีที่จบการศึกษา *
ความสามารถพิเศษ
โรคประจำตัว
ความพิการ
น้ำหนัก *
ส่วนสูง *
เดินทางมาโรงเรียนโดย *
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนโดยประมาณ (หน่วยกิโลเมตร) *
ลักษณะที่พัก *
ความขาดแคลน *
Required
สถานภาพบิดา มารดา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Triamudomsuksapattanakarn Yannawate School : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ. Report Abuse