Týdenní pobyt pro rodiny s dětmi v Hotelu Peklo 12.8. - 18.8. 2017

Závazná přihláška na týdenní pobyt

  Captionless Image

  Upozornění

  Při zrušení pobytu více než třicet dní před nástupem je účtován storno poplatek ve výši 20% z ceny pobytu. Při zrušení pobytu méně než třicet dnů před nástupem je účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny pobytu. Při zrušení pobytu v termínu kratším než 3 dny před nástupem na pobyt, Vám bude vrácena pouze částka za stravu od následujícího dne. V případě nemoci je možné po domluvě zaslat náhradníka a uhradit pouze rebook poplatek 300,- Kč
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Souhlas

  Dávám výslovně souhlas s tím, aby organizátor akce, zpracoval údaje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, osobní údaje uvedené na této přihlášce. Organizátor může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Svým podpisem ztvrzuji platnost údajů uvedených na závazné přihlášce. Souhlasím s užitím fotografií a videí k propagaci činnosti.
  This is a required question