ירידי תעסוקה גליל JOBS 2014 - דורשי עבודה

השאלות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

לאור ההשקעה הרבה בתכנון וביצוע הירידים, חשוב לנו לבדוק את התרשמותך מהיריד ולהסיק מסקנות להמשך.
נשמח באם תקדיש מספר דקות לכמה שאלות בנושא

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question