પ્રતિભાવ પત્રક (તા. 4-5/2/2020 માધ્યમિક શાળા આચાર્યો)
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, સુરત દ્વારા યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાના નવનિયુક્ત આચાર્યો માટેની ઇન્ડકશન તાલીમ અંગે પ્રતિભાવો - સૂચનો
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
આચાર્યનું  નામ
આચાર્યનો કોન્ટેક્ટ નંબર *
શાળાનું નામ- તાલુકો *
તાલીમના  વિષયો યોગ્ય હતા? *
તાલીમનો સમયગાળો યોગ્ય હતો? *
તાલીમમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ પધ્ધતિ વિષે આપના અભિપ્રાય *
તાલીમના તજજ્ઞો અંગે આપના અભિપ્રાયો *
તાલીમ તમને તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં  ઉપયોગી થશે? *
તાલીમ વ્યવસ્થા અંગે આપના અભિપ્રાય *
તાલીમવર્ગમાં તાલીમાર્થીઓની સહભાગીદારી વિષે આપના અભિપ્રાય *
તાલીમ વિષે સમગ્ર અભિપ્રાય *
તાલીમ અંગે આપના રચનાત્મક સૂચનો *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy