ใบคำขอ (ผู้ค้ำ)
กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด ทุกข้อ และส่งเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
-ถ่ายส่งไลน์0812684662 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ)
- ถ่ายส่งไลน์0812684662 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำ(อายุ20-60ปี ต้องมีงานทำ สามี/ภรรยา บ้านเดียวกัน ก็ค้ำให้ได้))
- ถ่ายส่งไลน์0812684662 สำเนาเล่มทะเบียน(กรณีจำนำเล่ม)
-หน้า รายการจดทะเบียน หน้าล่าสุด
-หน้า บันทึกเจ้าหน้าที่ หน้า 18,19
-หน้า รายการเสียภาษี หน้า 16,17
***ถ่ายส่งไลน์0812684662 คู่สัญญา ใบแจ้งหนี้ล่าสุด และสำเนาค่างวด งวดสุดท้าย หรือ(ใบเสร็จที่เพิ่งปิดบัญชี) (กรณีรีไฟแนนซ์ ยังไม่มีเล่มทะเบียน)
หากกรอกแล้วกรุณาติดต่อ 081-350-3419,081-268-4662(Whats App +LINE) หรือ krungthaiauto@hotmail.com ทันที
(ผู้ค้ำ) ชื่อ..........นามสกุล...........
(ตัวอย่าง เช่น นาย/นางสาว/นาง สมชาย สุขสมบูรณ์)
ค้ำประกันให้แก่ (ผู้กู้) ชื่อ..........นามสกุล...........
(ตัวอย่าง เช่น นาย/นางสาว/นาง สมชาย สุขสมบูรณ์)
สถานภาพ (ผู้ค้ำ)
Clear selection
มีสถานะความสัมพันธ์กับผู้กู้ อย่างไร ?
(ตัวอย่าง เช่น เป็นสามี / ภรรยา)
ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้ค้ำ)
(ตัวอย่าง เช่น 17/4 หมู่ที่3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 12000)
ประเภทที่อยู่อาศัย
Clear selection
อยู่อาศัยมานาน กี่....ปี?
สถานภาพการทำงาน
Clear selection
ชื่อสถานที่ทำงาน(ของผู้ค้ำ)......
ที่ตั้งที่ทำงาน
(ตัวอย่าง เช่น 17/4 หมู่ที่3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 12000)
เบอร์มือถือ (ผู้ค้ำ) *
เบอร์โทรศัพย์ที่ทำงาน (ผู้ค้ำ)
ตำแหน่งงาน
(ตัวอย่าง เช่น ผู้จัดการทั่วไป)
อายุงานกี่.....ปี
รายได้........บาท/เดือน
รายได้อื่นๆ......บาท/เดือน
(คู่สมรส) ชื่อ..........นามสกุล........
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
เบอร์โทร (คู่สมรส)
(คู่สมรส) อาชีพ
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
(คู่สมรส) ชือสถานที่ทำงานของคู่สมรส
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
รายได้ (คู่สมรส)........บาท/เดือน
จำนวนบุตรทั้งหมด.....คน
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
สถานที่ส่งเอกสาร (ของผู้ค้ำ)
เคยเป็นลูกค้าไฟแนนซ์ไหนบ้าง....? (โปรดระบุ)
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy