TINY Coding Cats >> ពាក្យស្នើរសំុចូលរៀន | Student Application
TINY Coding Cats គឺ​​ជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៨-១២ ឆ្នាំ ទៅលើបច្ចេកវិទ្យា និងជួយពួកគេអោយក្លាយជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្ត ភាពចង់ចេះចង់ដឹង ភាពច្នៃប្រឌិដ្ឋ និង ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាដោយខ្លួនឯង។ ក្នុងកម្មវិធីនេះសិស្សមិនត្រឹមតែរៀនជំនាញបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏អាចយល់ដឹងបន្ថែមអំពី ដំណោះស្រាយបញ្ហា និងការ​ត្រិះរិះ​ពិចារណា។ កុមារនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដែលមានលក្ខណៈសប្បាយរីករាយ និងសកម្មជាមួយនិងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលពោរពេញទៅដោយទេពកោសល្យ។

កម្មវិធីសិក្សានេះនិងចាប់ផ្តើមនៅខែតុលាខាងមុខនេះ នឹងនាំមកជូននូវកម្មវិធីសិក្សាសរសេរកូដបែបច្នៃប្រឌិដ្ឋ ដល់កុមារ ចំនួន ១០០នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានកិច្ចសហការណ៍ជាមួយនិង Saturday Kids ដែលផ្តល់នូវកម្មវិធីសិក្សាឌីជីថលពីប្រទេសសិង្ហបុរី។ ឧបត្ថម្ភដោយ Smart Axiata វគ្គសិក្សាទាំងអស់គឺមិនគិតថ្លៃនោះទេ ។

ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ ចំនួនសិស្សមានកំណត់។ ពាក្យសុំចូលរៀនទទួលត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ត្រឺមម៉ោង ៥ល្ងាច ម៉ោងនៅកម្ពុជា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី TINY Coding Cats >> www.raintreecambodia.com/events/2019/8/9/tiny-coding-cats

-------

TINY Coding Cats is a programme for students aged 8-12 years old to spark their interest in technology and transform them into self-motivated learners who are curious, inventive, and resourceful. Students not only learn technical skills, but also problem-solving and critical thinking through coding. The interactive classes will engage children in a playful and dynamic curriculum, by our passionate instructors.

Starting in October, the pilot will deliver creative coding lessons to 100 students in Phnom Penh, in partnership with the innovative Saturday Kids from Singapore. Powered by Smart Axiata, all courses are FREE of charge.

APPLY NOW as class sizes are limited. Applications are accepted until Friday 6th September 2019 at 5pm Cambodia time.

For more information about Tiny Coding Cats >> www.raintreecambodia.com/events/2019/8/9/tiny-coding-cats

អំពីការដាក់ពាក្យ | About the application
អាណាព្យាបាលសិស្ស បងរបស់សិស្ស ឬសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀត ត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះអោយកូន/ប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ។ ប្រសិនបើសិស្សបំពេញបែបបទនេះដោយខ្លួនឯង គឺយើងត្រូវការការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាល និង​ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាណាព្យាបាលសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងបន្តទៀតប្រសិនបើសិស្សត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានេះ។

Parents, sibling, or other family members are welcome to register a student in this program. However, if a student is filling in this form by himself or herself, we need the guardian consent and contact information for further communication should the child be selected to participate in this program.

អ្នកគឺជា | You are: *
អំពីអាណាព្យាបាលសិស្ស | About the guardian
ក្រុមការងារយើងត្រូវការ​ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាណាព្យាបាលសិស្ស ម្រាប់ការទំនាក់ទំនងបន្តទៀតប្រសិនបើកុមារត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានេះ។
This application requires contact information of a guardian for further communication should the child be selected to participate in this program.
នាមត្រកូល | Surname *
Your answer
នាមខ្លួន | First name *
Your answer
ភេទ | Gender *
អុីមែល​​ (ប្រសិនបើមាន) | E-mail
Your answer
លេខទូរស័ព្ទ | Phone number *
Your answer
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះកូន / ប្អូនរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ? | Why are you interested in enrolling your child/sibling in this program?
Your answer
ក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាល ឬបងរបស់កុមារដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម ខ្ញុំសូមផ្តល់ការយល់ព្រមនិងឯកភាពសម្រាប់កូន/ប្អូនរបស់ខ្ញុំចូលរួមសិក្សាក្នុងកម្មវិធី TINY Coding Cats ។

As the parent or older sibling of the child named below, I hereby give my full consent and approval for my child to participate in the Tiny Coding Cats program.

អំពីសិស្ស | About the student
នាមត្រកូល | Surname *
Your answer
នាមខ្លួន | First name *
Your answer
ភេទ | Gender *
អុីមែលរបស់សិស្ស (ប្រសិនបើមាន) | E-mail
Your answer
លេខទូរស័ព្ទរបស់សិស្ស (ប្រសិនបើមាន) | Phone number
Your answer
អាយុ | Age *
Your answer
បច្ចុប្បន្នរៀនថ្នាក់ទី | Current grade *
សាលាបច្ចុប្បន្ន (ឈ្មោះ) | Current school (name) *
Your answer
ប្រសិនបើសិស្សកំពុងសិក្សានៅសាលាទីពីរ សូមបញ្ជាក់ឈ្មោះសាលាខាងក្រោម | If the student is attending a second school, please indicate the school name below:
Your answer
តើសិស្សមានបទពិសោធន៏ក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទេ? | Does the student have any experience of using a computer? *
បើមានសូមបញ្ជាក់ | If yes, please indicate:
សម្រាប់សិស្ស ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីនេះ? | For student, why are you interested in enrolling in this program?
Your answer
តើសិស្សរស់នៅក្នុងខណ្ឌមួយណា? | Which district are you currently living in? *
វគ្គសិក្សា | Course schedule
សូមជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលកូន ឬ ប្អូនរបស់អ្នកអាចចូលរួមបាន។ វគ្គសិក្សានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត។ សិស្សត្រូវតែមានពេលវេលាចូលសិក្សាអោយគ្រប់ម៉ោងទាំងអស់នៃវគ្គសិក្សាដែលខ្លួនជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបាន ការអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទទួលសញ្ញាប័ត្រ។ | Please indicate which of the following course(s) you are available for. Courses will be held at the University of Puthisastra. Students MUST be available to attend all classes for their course to be invited to the final graduation showcase.
*
តើអ្នកបានដឹងអំពីកម្មវិធីនេះដោយរបៀបណា? How did you hear about this program? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Raintree Development. Report Abuse - Terms of Service