แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เตรียมน้อมนนท์มินิมาราธอน 2019
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน เตรียมน้อมนนท์มินิมาราธอน 2019 กรุณาตอบตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงต่อไป
สถานภาพผู้ประเมิน
อายุ
ประเภทที่วิ่ง
ท่านเคยเข้าร่วมงานวิ่งเตรียมน้อมนนท์มินิมาราธอน มาก่อนหรือไม่
รายการการประเมิน (กรุณาเลือกระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
การเตรียมความพร้อมและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ความสะดวกของขั้นตอนการรับสมัคร
รูปแบบการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของรางวัล
ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดกิจกรรมก่อนวิ่ง
ความเหมาะสมของเส้นทางวิ่ง
การดำเนินงานของฝ่ายพิธีการต่าง ๆ
การดูแลรักษาความปลอดภัย
การให้บริการของฝ่ายรักษาพยาบาล
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทุบรี. Report Abuse - Terms of Service